Friday, August 24, 2007

Profil penduduk dan bahasa

BAB 1


PROFIL BAHASA-BAHASA MASYARAKAT MALAYSIA


1.1 Pengenalan

Malaysia tidak serupa dengan jiran-jirannya. Penduduknya lebih heterogen kalau dibandingkan dengan Thailand, Filipina dan Indonesia. Umumnya da tiga kaum besar yang berlainan etnik, budaya dan agama hidup di negara ini, iaitu: Melayu, Cina dan India. Ini menyebabkan kita membuat generalisasi yang penduduk Malaysia menuturkan tiga bahasa sahaja, satu bagi setiap kaum: Melayu bertutur bahasa Melayu, Cina bertutur bahasa Cina dan India bertutur bahasa India. Walau bagaimanapun, sebagai yang akan terlihat di dalam perbincangan yang berikut, bahawa, keadaannya tidaklah semudah itu. Ada benarnya orang Melayu bertutur bahasa Melayu, tetapi keadaannya tidaklah demikian dengan orang Cina dan India.
Bahasa Melayu adalah lingua franca Malaysia. Bahasa Melayu itu dituturkan oleh kaum Melayu dan kaum lain untuk perhubungan di dalam dan di antara kaum. Walaupun kaum-kaum ini terpisah dari segi kebudayaan, geografi dan ekonomi, mereka masih perlu berhubung antara satu sama lain dalam aktiviti harian mereka. Generasi baru pula mempunyai peluang yang lebih besar untuk berhubungan melalui sistem pendidikan kebangsaan yang umum bagi semua kaum. Satu lagi perkembangan baru ialah bahawa kelas pertengahan yang kian menjadi penting semakin mempunyai peluang yang lebih besar untuk berhubungan dan bergaul baik di dalam atau di luar konteks pekerjaan. Walau bagaimanapun, kelas menengah ini lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Jadi kewujudan mereka mungkin tidak begitu membantu memesatkan perkembangan bahasa Melayu. Namun demikian, penggunaan bahasa Melayu itu semakin menunjukkan perkembangan yang sihat dari segi bilangan penutur dan perkembangan daerah. Kefasihan mereka bergantung pada keperluan mereka di dalam menggunakan bahasa Melayu dan juga umur mereka. Kaum bukan Melayu yang tergolong kepada generasi tua, mungkin mempunyai hubungan yang terhad dengan penutur-penutur bahasa Melayu. Kebanyakannya hanya mampu bertutur di dalam bahasa Melayu pasar atau kacukan yang sangat terhad. Tetapi generasi yang lebih muda telah belajar bahasa Melayu dengan lebih sistematis dan berkesan di sekolah-sekolah dan melalui pergaulan yang lebih meluas. Kefasihan bahasa Melayu mereka telah menjadi lebih tinggi. Mereka mampu menggunakan bahasa Melayu bukan saja untuk perhubungan dan pergaulan, tetapi juga untuk fungsi-fungsi rasmi.

Demi untuk mengatasi masalah inilah maka selepas pergaduhan kaum pada tahun 1969, maka istilah bahasa Malaysia telah timbul. Ia adalah berasaskan bahasa Melayu, dan ini berlaku secara spontan sebagai hasrat bersama rakyat Malaysia untuk membentuk satu identiti baru. Ini akan disentuh lagi dalam perbincangan berikutan. Istilah bahasa Malaysia itu akan digunakan seterusnya di dalam buku ini.

1.2 Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Vernakular

Setelah disentuh sedikit mengenai bahasa-bahasa penduduk Malaysia menurut kaumnya, bolehlah pula kita melihat keseluruhan bahasa masyarakat yang kompleks ini. Istilah kaum sengaja digunakan untuk menunjukkan keseragaman unsur-unsur lain seperti agama, adat yang wujud di dalam masyarakat tersebut. Sebenarnya kaum-kaum itu dibezakan menurut bahasanya sebab unsur-unsur lain itu walaupun sangat berbeza, tetapi tidaklah menjadi perbezaan penting. Telah dikatakan bahawa ramai orang memegang pandang umum iaitu setiap kaum itu memutuskan satu bahasa. tetapi pemerhatian yang lebih rapat terhadap setiap kaum akan mendedahkan keadaan yang sangat berbeza. Setiap kaum sebenarnya mempunyai subkaum, dan setiap satunya menuturkan bahasa yang berlainan. Dengan itu kita dapat mengatakan bahasa-bahasa yang dituturkan di Malaysia adalah seperti di bawah. Untuk pengetahuan lanjut lihatlah Asmah Hj. Omar 1975: 12-28, 1982, 1985.

Bahasa-Bahasa Malaysia Semenanjung

Bumiputera
Cina
India
Lain-Lain
Melayu (termasuk Melayu Indonesia)
Jakun
Semai
Negrito
Hokkien
Kanton
Hakka
Teochew
Hainan
Kwongsai
Hokchiu
Hengchua
Hokchia
Tamil
Telugu
Malayalam
Gujarati
Oriya
Marathi
Punjabi
Benggala
Hindi
Urdu
Thai
Inggeris
Arab
Portugis


Bahasa-Bahasa di Malaysia Timur: Sabah

Bumiputera
Cina
India
Lain-Lain
Dusun/Kadazan
(Rungus, Kadazan, Lotud)
Murut (Murut, Sumambua
Bajau
Illanun
Melayu (termasuk Melayu Indonesia)
Paitan
Suluk
Bisayah
Lun Dayeh
Hakka

Kanton
Hokkien

Teochew
Hainan

Tamil
Urdu
Inggeris


Bahasa-Bahasa di Malaysia Timur: Sarawak

Bumiputera
Cina
India
Lain-Lain
Iban
Melanau
Melayu (termasuk Melayu Indonesia)
Bisayah
Kadayan
Kayan
Kenyak
Kelabit
Narom
Penam
Bidayuh (Bedayah, Biatah)
Lun Bawang
Kanton
Foochow
Hakka
Henghua
Hokkien
Hainan
Teochew
Tamil
Inggeris


Perkara yang jelas daripada jadual-jadual di atas ialah bahawa bahasa-bahasa di Malaysia memang banyak. Walaupun demikian Malaysia telah berjaya memilih satu bahasa perantaraan untuk berhubungan, iaitu bahasa Melayu yang dinamai semula sebagai bahasa Malaysia, iaitu Bahasa Kebangsaan Malaysia. Pemakaian bahasa Inggeris tidak seluas yang difikirkan oleh ramai orang. Memang benar bahasa Inggeris menduduki tempat yang istimewa di Malaysia. Bahasa Inggeris telah menjadi bahasa rasmi di Malaysia sebelum merdeka dan selama sepuluh tahun selepas itu. Sebenarnya, masih ada pemakaiannya yang bertahan kuat di dalam sektor swasta dan beberapa jabatan kerajaan seperti kehakiman, perubatan, dan ketenteraan walaupun hingga ke hari ini, dan oleh itu pengekalan kelas menengah yang terus menggunakannya sebagai bahasa perhubungan umum dan sosial. Tetapi, penduduk umum tidaklah menuturkannya. Pendek kata tatkala Malaysia (Malaya) merdeka pada tahun 1957, bahasa Inggeris hanya dituturkan oleh 10% penduduk Malaysia (Angkatan Sasterawan 50: 1962). Peratusan ini mungkin tidak jauh berubah sebab penduduk Malaysia pun bertambah. Tetapi, kemungkinannya ialah, walaupun jumlah mungkin bertambah, tetapi peratusannya mungkin menurun. Walau bagaimanapun, bahasa Inggeris sangatlah penting di Malaysia sebagai bahasa perdagangan dan teknologi. Malah bahasa Inggeris amatlah penting sebagai bahasa penyalur kemodenan. Tetapi ia tidaklah dituturkan oleh semua orang. Mungkin inilah perbezaan penting di antara bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.


1.3 Bahasa Bumiputera dan Bahasa Perhubungan Luas

Bahasa Malaysia adalah bahasa yang lebih luas tersebar dan dituturkan di antara kaum-kaum bumiputera. Ia adalah di antara lingua franca atau LWC (Language of Wider Communication) sama ada di Malaysia Barat atau Timur. Perasaan ini telah diwarisinya sejak berkembangan empayar Melayu Seriwijaya di sekitar tahun 600 SM. Catatan pelayaran atau perdagangan orang China dan Sepanyol telah membuktikan hal ini.
Tidak syak lagi bahawa bahasa Melayu adalah satu daripada bahasa terpenting di dunia; bahasa Melayu dituturkan oleh hampir 180 juta penutur di Asia Tenggara ini dan menjadi bahasa Kebangsaan empat negara, iaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Memanglah Indonesia mengandungi jumlah penutur yang teramai iaitu penduduknya lebih daripada 150 juta orang walaupun tidak semuanya menuturkan bahasa tersebut sebagai bahasa kandung. Malaysia pula mempunyai seramai 15 juta penduduk dan di samping itu penduduk Singapura dan Brunei Darussalam juga perlu diambil kira. Di sekitar dunia bahasa Melayu ini pula terdapat lebih kurang 3 juta penutur di Thailand Selatan, 2 juta di Filipina Selatan, dan jumlah-jumlah kecil di Kampuchea, Sri Langka, dan tidak harus dilupakan penduduk Pulau Cocos, walaupun kecil dari segi jumlah, tetapi besar ertinya dari segi penyebaran wilayah.
Walaupun demikian, bahasa Inggeris itu tidaklah semakin hapus, Cuma peringkat kefasihannya merosot bagi setengah-setengah kaum. Walau bagaimanapun, melalui dasar baru pelajaran yang termaktub dalam Dasar Ekonomi Baru telah mewajibkan bahasa Inggeris di sekolah-sekolah untuk memberi peluang yang lebih besar kepada ramai orang, tetapi penguasaannya terhad. Ia tidak lagi merupakan monopoli penduduk bandar dan yang kaya. Tetapi bahasa Inggeris itu tidaklah pula merebak ke luar bandar. Biasanya mereka yang datang dari luar bandar akan menetap di bandar kerana urusan tugas dan kemudahan lain.

Peringkat kemahiran dalam bahasa Inggeris itu berbeza-beza dari kemampuan yang menandingi penutur kandung, hingga kepada bahasa Inggeris campuran (Pidgin, Broken English). Memang benar bahasa Inggeris telah bertambah dari segi penuturnya, tetapi peluasan kawasannya tidak berlaku. Dan adalah wajar juga dikatakan peratusannya juga tidak bertambah. Bahasa Inggeris tidak pernah berkembang ke luar bandar.

Bahasa Arab pula digunakan di dalam bidang agama dan tidak pernah digunakan untuk bahasa perhubungan melainkan untuk kelompok yang terhad. Sebenarnya bilangan penuturnya pun tidak banyak. Tetapi bahasa Arab ini amat penting bagi orang Melayu yang beragama Islam kerana ia adalah bahasa agama. Semua orang Islam termasuk yang bukan Melayu perlu menguasai sedikit bahasa Arab dan mempelajari ayat-ayat al-Quran demi kepentingan agama Islam yang mereka anuti. Mereka biasanya boleh membaca tulisan Arab dengan ketepatan yang agak tinggi walaupun dengan tidak mengetahui maknanya. Walau bagaimanapun mereka tidak mempunyai kemahiran untuk bertutur dalam bahasa ini. Dengan meningkatnya keghairahan terhadap agama Islam, maka darjat bahasa tersebut di negara ini juga telah meningkat. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa pada tahun 1984 yang menggunakan bahasa Arab sebagai sebahagian daripada bahasa pengantarnya, akan menjadi suatu motivasi yang kuat untuk pihak tertentu mempelajari bahasa Arab.


1.4 Bilangan Penutur-Penutur Bahasa

Malaysia terdiri daripada Semenanjung Malaysia dan negeri Sabah dan Sarawak, kesemuanya seluas 130,000 batu persegi. Sabah dan Sarawak terletak di utara dan barat Pulau Borneo. Menurut banci tahun 1970, penduduknya adalah seperti tercatat dalam jadual pada halaman berikut.

Untuk melihat komposisi masyarakat ini dengan lebih jelas maka kita akan melihat penduduk-penduduk di Semenanjung, Sabah dan Sarawak secara berasingan.

Masyarakat-Masyarakat Menurut Bahasa di Malaysia

No.
Masyarakat
Bilangan
Peratus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Melayu
Cina
India
Dayak (Iban&Melanau)
Kadazan (Dusun)
Masyarakat bumiputera lain
Masyarakat kaum lain-lain
4,886,942
3,555,879
942,944
386,260
184,512
350,174
145,628
46.8
34.1
9.0
3.7
1.8
4.0
1.4

Jumlah
10,452,309
100.00


1.4.1 Masyarakat Penutur-Penutur Bahasa di Semenanjung
Dalam banci 1970 penduduk Malaysia di Semenanjung berjumlah 8,810,348. Dari jumlah ini 53% adalah kaum Melayu, 35% Cina, 10% India dan Pakistan dan selebihnya terdiri daripada kaum-kaum minoriti lain. Ini dapat dilihat dalam jadual di bawah. Kaum-kaum lain yang kecil itu ialah Thai, Arab, Serani dan Orang Asli.


Masyarakat Bahasa di Semenanjung

No.
Masyarakat
Bilangan
Peratus
1.
2.
3.
4.
Melayu
Cina
India + Pakistan
Lain-lain
4,685,830
3,122,350
932,629
69,531
53.2
35.4
10.8
0.8

Jumlah
8,810,348
100.00

(i) Melayu

Daripada 4,685,838 orang Melayu di Semenanjung itu, 93% daripadanya adalah Melayu bumiputera dan 6.3% adalah kaum daripada Indonesia, dan 1.5% terdiri daripada orang-orang Asli seperti Jakun, Negrito, Senoi, (I.S. Carey: 1963).

Kelompok-Kelompok Masyarakat Melayu

No.
Masyarakat
Bilangan
Peratus
1.
2.
3.
Melayu
Indonesia
Bumiputera lain
4,392,203
222,698
70,937
97.3
4.8
1.5

Jumlah
4,685,838
100.00

Dari segi bahasa, orang-orang Melayu itu dapat dikatakan menuturkan bahasa Melayu yang agak seragam, iaitu bahasa Melayu, melainkan orang-orang Asli yang terdiri daripada banyak kelompok bahasa kecil yang lain-lain. Ini adalah cirinya yang paling penting berbeza daripada masyarakat Cina dan India yang setiap satunya menuturkan banyak bahasa yang berlainan.

(ii) Cina
Dari segi perangkaan kaum Cina adalah kaum kedua terbesar di kalangan penduduk Malaysia. Mereka tinggal kebanyakannya di kawasan perbandaran dan lombong. Kepercayaan umum menganggap kaum Cina ini menuturkan banyak dialek yang berlainan. Kelainan di antara satu dialek dengan yang lain itu adalah besar, sehinggakan dialek-dialek itu tidak difahami antara satu dengan lain. Ini merupakan ciri dialek-dialek Cina dari negara asal yang berbeza dari satu daerah ke daerah lain. Misalnya bahasa Cina di Beijing menggunakan sistem empat tona dan yang di Selatan menggunakan sistem sebelas tona. Kalau tidak kerana sistem tulisannya yang menggunakan ideogram yang sama, maka mereka tidak dapat memahami antara satu sama lain. Sebenarnya dari segi linguistik, dialek-dialek tersebut adalah bahasa-bahasa yang betul-betul berasingan. Ada empat golongan besar di antara kaum Cina di Semenanjung, yang lainnya adalah kumpulan kecil-kecil. Golongan Hokkien ialah yang terbesar dengan 34% dan Hakka 22%, Kanton 20% dan Teochew 12%. Golongan-golongan lain adalah kecil-kecil dan ini dapat dilihat dalam jadual berikut.
Ada satu kesalahfahaman umum, iaitu mereka menganggap kaum Cina itu terdiri dari satu kelompok saja. Sebenarnya, ini tidak berlaku. Mereka terpisah dan andaian yang mengatakan mereka menuturkan satu bahasa itu adalah tidak tepat. Golongan-golongan yang terpisah ini kerap mempunyai bahasa, budaya dan profesion yang berlainan. Bilangan mereka dapat dilihat di dalam jadual berikut:

Kelompok-Kelompok Bahasa Cina

No.
Masyarakat
Bilangan
Peratus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hokkien
Hakka (Khek)
Kanton
Teochew
Hainan
Kwongsai
Hokchiu
Henghua
Hokchia
Kelompok-Kelompok lain
1,068,803
690,821
617,588
387,048
145,758
77,577
57,095
16,924
9,038
51,697
34.2
22.1
19.8
12.4
4.7
2.5
1.8
0.5
0.3
1.7

Jumlah
3,122,350
100.00

Ada satu lagi bahasa Cina yang tidak disebut setakat ini iaitu Mandarin. Bahasa Mandarin dituturkan oleh semua masyarakat Cina yang mengikuti sistem pendidikan Cina yang disampaikan melalui bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Cina. Walau bagaimanapun, bahasa Mandarin jarang menjadi bahasa keluarga, walaupun ini telah mula menjadi satu hasrat dan kebiasaan di kalangan generasi muda, lebih-lebih lagi di kalangan kelas menengah.

(iii) India
Orang-orang India ialah kaum yang ketiga terbesar di antara penduduk Malaysia. Orang India juga tidak merupakan satu masyarakat yang homogen seperti yang kerap dianggap. Ada banyak kaum orang-orang India yang terpisah oleh banyak bahasa yang berlainan, malah lebih banyak daripada bahasa-bahasa Cina. Ini dapat dilihat di dalam jadual di bawah.

Kelompok-Kelompok Bahasa India

No.
Masyarakat
Bilangan
Peratus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tamil
Malayalam
Telugu
Hindi
Urdu
Benggali
Punjab
Singhalis
Gujerati
Marathi
Oriya
754,256
41,794
136,399
80.9
4.5
14.6

Jumlah
942,944
100.00

Di antara kaum India ini, golongan masyarakat Tamil adalah yang terbesar, iaitu 80% daripada jumlahnya. Kedua ialah kaum Malayalam 4.5% dan lainnya terdiri daripada orang-orang Pakistan dan Sri Langka. Di antara orang-orang Pakistan ini bahasa yang dituturkannya ialah Urdu, Hindi, dan Benggali dan masyarakat Sri Langka pula menuturkan bahasa Sinhalis dan Tamil. Di antara masyarakat India yang lain, terdapat bahasa Telugu, Gujerati, Marathi, Oriya, dan Punjabi. Setiap satunya adalah kecil bilangan penuturnya, tetapi jumlah kaum India seluruhnya agak besar juga.

(iv) Lain-Lain
Di samping tiga masyarakat pendata yang besar ini terdapat beberapa masyarakat minoriti yang lain. Setiap satunya menuturkan bahasa masing-masing. Pertama, ialah kaum Thai yang menuturkan bahasa Melayu dan tinggal di kawasan sempadan. Kedua, ada satu kumpulan kecil masyarakat keturunan Portugis di Melaka yang masih menuturkan suatu bahasa kacukan yang berasaskan bahasa Portugis dan Melayu. Ketiga, terdapat pula suatu kumpulan kecil Arab yang mengekalkan bahasanya, terutama sekali di Pulau Pinang (dan Singapura) dan di institusi-institusi yang mengajar bahasa Arab. Akhirnya, pemerintah penjajah Inggeris telah meninggalkan segolongan kecil masyarakat keturunan Inggeris dan Eropah yang biasa dikenali sebagai Senari, yang masih menggunakan bahasa Inggeris di kalangan keluarga masing-masing. Mereka kebanyakannya tinggal di bandar-bandar besar terutamanya Pulau Pinang.

1.4.2 Masyarakat Bahasa di Sabah
Banci terakhir Sabah 1970, menunjukkan bahawa Sabah mempunyai penduduk seramai 633,204 orang. Ini telah banyak bertambah sekarang, tetapi kadar peratusnya mungkin tidak banyak berubah. Daripada jumlah ini Kadazan (Dusun) merupakan yang terbesar dengan 28% daripada jumlah tersebut. Kaum bumiputera yang lain adalah juga banyak seperti: Murut, Bajau, Paitan, Suluk, Bisayah dan Illanun. Di samping itu terdapat juga masyarakat pendatang Filipina dan Indonesia. Keseluruhannya berjumlah 36%. Kaum Cina adalah yang kedua terbesar dengan 21% daripada jumlah tersebut. Kaum Melayu agak kecil seramai 3%. Selainnya ialah campuran masyarakat Eropah dan keturunannya. Ini dapat dilihat dalam jadual berikut.Masyarakat Bahasa Sabah

No.
Masyarakat
Bilangan
Peratus
1.
2.
3.
4.
5.
Kadazan
Bumiputera lain
Cina
Melayu
Lain-lain
184,512
234,201
139,509
18,365
76,677
28.2
35.9
21.4
2.8
11.7

Jumlah
653,264
100.00

1.4.3 Masyarakat Bahasa di Sarawak

Banci tahun 1970 juga menunjukkan bahawa Sarawak mempunyai penduduk seramai 975,918 orang. Penduduk Sarawak terbahagi kepada masyarakat-masyarakat seperti: Iban, Dayak, Melanau, 40%, Cina 30%, dan Melayu 10%. Selebihnya ialah masyarakat bumiputera lain 10% dan kaum-kaum lain 10%. Ini dapat dilihat di dalam jadual di bawah.

Masyarakat Bahasa Sarawak

No.
Masyarakat
Bilangan
Peratus
1.
2.
3.
4.
5.
Dayak
Cina
Melayu
Bumiputera lain
Kaum-kaum lain
386,918
294,020
182,709
103,194
9,735
40
30
10
10
10

Jumlah
975,918
100.00


1.5 Pola Pemerolehan Bahasa

Kebanyakan orang Malaysia akan memperoleh kemahiran di dalam bahasa Melayu (bahasa Malaysia) sekurang-kurangnya dalam bentuk bahasa pasar. Orang-orang Melayu memperoleh sebagai bahasa kandung dan diperkukuh secara formal di sekolah. Walau bagaimanapun, bahasa Malaysia baku masih belum begitu berkembang lebih-lebih lagi dalam bentuk pertuturan. Bahasa Malaysia baku itu memang sudah wujud, cuma penguasaan oleh penutur-penutur bahasa Malaysia masih berkembang.
Masyarakat bukan Melayu memperoleh kemahiran bahasa Malaysia melalui dua cara. Pertama ialah melalui perhubungan dalam keperluan harian di dalam suatu masyarakat berbilang bahasa, dan biasanya bahasa Malaysia dipilih sebagai bahasa perantara. Oleh itu mereka terpaksalah mempunyai kemahiran yang mencukupi, untuk membolehkan mereka berhubungan dengan berkesan, sekurang-kurangnya dalam bentuk bahasa pasar. Kebiasaannya, mereka akan menggunakan struktur bahasa kandung masing-masing seperti Hokkien atau Tamil dan menggunakan kosa kata bahasa Malaysia, dan ada kalanya bercampur Inggeris (Abdullah Hassan, 1969).
Bahasa-bahasa lain yang dituturkan di Malaysia juga dikuasai dengan cara yang lebih kurang sama. Seseorang kanak-kanak akan memperoleh bahasa ibu bapa mereka dari keluarga masing-masing dan mempelajari lebih daripada satu atau dua bahasa lain secara formal lain di sekolah. Oleh yang demikian seseorang bukan Melayu itu akan mempelajari lebih daripada satu bahasa, iaitu: bahasa kandungnya dan bahasa Malaysia di sekolah, atau bahasa Mandarin dan bahasa Inggeris. Oleh itu, Malaysia mempunyai satu fenomena linguistik yang unik. Setiap orang Malaysia berkemungkinan menguasai lebih daripada satu bahasa, dan ada yang menguasai dua, tiga atau empat bahasa. Malah ini telah memberi Malaysia suatu keadaan yang sangat unik, dan menyebabkan fenomena pertukaran kod berlaku dengan berleluasa sebagai strategi perhubungan mereka.
Oleh keadaan beginilah, maka bahasa Malaysia itu terpilih, sebagai bahasa kebangsaan Malaysia, dan perlu dirancang dan dibina serta diperkembang dengan rapi. Setakat ini, perkembangannya agak sihat, dan buku ini akan memberi perhatian terhadap aspek-aspek perancangan bahasa Malaysia yang telah dijalankan itu dengan lebih terperinci.

Teori Perancangan Bahasa

SEJARAH PERANCANGAN BAHASA

Perancangan bahasa menjadi satu aktiviti penting bagi negara-negara yang ingin membentuk identiti baru. Aktiviti ini menjadi menonjol dengan usaha Einar Haugen yang telah membina Landsmal, sebuah dialek di Norway sehingga menjadi bahasa kebangsaan Norway. Banyak lagi usaha sedemikian dijalankan di negara-negara lain, lebih-lebih lagi di negara-negara yang baru mencapai kemerdekaan selepas Peperangan Dunia Kedua. Negera-negara seperti India, Nigeria, Kenya, Zambia, Indonesia, Filipina dan Malaysia mahu membina identiti baru selepas merdeka daripada penjajahan Inggeris.

Sebenarnya ini bukan satu usaha baru. Banyak negara lain yang menjalankan usaha demikian pada zaman sebelum itu. Pengekodan tatabahasa Yunani dijalankan pada zaman kerajaan Helenistik dan Iskandar Agung. Bahasa Sanskrit juga dikodifikasi kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi dengan tujuan memantapkannya supaya tidak berubah demi kepentingan agama Hindu. Selepas Revolusi Perancis di Eropah, revolusi bahasa berlaku di Norway, Greece, Belgium, Rumania, Hungary, dan Bulgaria. Banyak usaha penyelarasan dan pembakuan bahasa berlaku. Selepas Peperangan Dunia Pertama, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Iceland dan Eyre juga menjalankan perancangan terhadap bahasa masing-masing. Bahasa Rusia berkembang selepas Revolusi Rusia. Demikian juga, bahasa Turki menggantikan aksara Arab yang digunakannya dengan aksara Rumi dalam revolusi memodenkan bahasa Turki.

Pada tahun 1582, Duke Cosimo, selepas diyakinkan oleh para penulis, telah menubuhkan Accademica della Cusca, yang bertujuan membersihkan bahasa Itali daripada pencemaran dan mempertahankan kemurniannya. Kardina Richelieu pua di dalam usahanya memusatkan kuasa di Perancis, telah menubuhkan Acadēmie Francaise pada tahun 1653, bertujuan untuk membentuk rumusan yang lebih jelas mengenai bahasa dan tatabahasa. Institusi ini tidak merasmikan bahasa Perancis dan menyuburkannya, tetapi badan itu lebih berupa suatu simbol daripada betul-betul berkuasa. Ini dapat dilihat daripada hasilnya; sebuah kamus yang hanya terbit pada tahun 1964, dan ejaan Perancis hanya dirasmikan pada tahun 1835.

Selepas itu, Sepanyol, Sweden, dan Hungary menubuhkan akademi bahasa, masing-masing pada tahun 1713, 1739, dan 1830. Walau bagaimanapun mereka lebih memberatkan hal-hal ketepatan ejaan, samalah seperti aktiviti Acadēmie Francaise. Dan, tidaklah diketahui sejauh manakah akademi ini membantu pertumbuhan bahasa. Di negara yang tidak mempunyai akademi, ada juga kuasa individu yang wujud untuk menyelaraskan bahasa seperti yang dilakukan oleh Milton, Swift, Dryden dan Defoe untuk bahasa Inggeris dan Jerman. Adamtias Korais (1748-1863) pula, telah mencuba membentuk bahasa Yunani murni dengan menggunakan bahasa agama dan ilmu, dan menjauhkan peminjaman. Pada tahun 1814 Vuk Stefanuric Karadzic, menulis tatabahasa untuk bahasa Yugoslavia, dan pada tahun 1818 di menerbitkan sebuah kamus. Ivar Aasen, membuat perkara yang sama untuk bahasa Norway dengan menghasilkan sebuah tatabahasa pada tahun 1864 dan sebuah kamus pada tahun 1873.

Dengan usaha-usaha ini perancangan bahasa telah lahir. Manusia telah meletakkan nilai tertentu untuk bahasa dan merancangkan langkah-langkah untuk mebolehkan semua penutur menurutinya.

Pada zaman moden, dengan penduduk yang mempunyai ilmu yang bertambah, dan peringkat intelektual yang meningkat, bahasa yang baku yang mungkin tidak begitu penting untuk kesusasteraan, adalah semakin penting dan diperlukan untuk ilmu. Di Turki, Kamal Ataturk, dalam usahanya meningkatkan bahasa Turki, menukar ejaannya daripada Jawi ke Rumi, supaya ia setanding dengan bahasa lain di dunia. Di Czechoslovakia, suruhanjaya bahasa Greek dan Slovak telah giat berusaha untuk membakukan dan menyuburkan istilah. Dalam beberapa persidangan di kalangan mereka di antara 1945-50, sebuah tatabahasa, dan sebuah sistem ejaan telah dibentuk. Di semenanjung Scandinavia pula, setiap negara di semenanjung itu menubuhkan jawatankuasa istilah dalam usaha meningkatkan kerjasama kebahasaan. Seterusnya, di Israel, Jawatankuasa Bahasa Hebrew telah terus bekerja dan akhirnya ditukar menjadi sebuah akademi, dan telah berjaya merancangkan bahasa Israel moden sekarang. Daripada sebuah bahasa kuno yang mati, ia telah menjadi bahasa yang sudah hidup.

Jelas pada kita bahawa usaha-usaha ini, dilakukan demi meningkatkan keupayaan bahasa-bahasa tersebut supaya dapat mengungkapkan budaya ilmu yang semakin meningkat. Ini telah dilakukan dalam usaha perancangan kebudayaan yang lebih luas. Setiap masa ilmu dan budaya sesuatu bangsa itu berkembang dan memerlukan bahasa yang lebih mampu dan anjal untuk menampung perkembangan budaya tersebut.

Definisi Perancangan Bahasa

Istilah perancangan bahasa (language planning) itu mula digunakan oleh E. Haugen (1959) di dalam penulisannya apabila dia merancangkan bahasa Norway. Di dalam usaha tersebut. Haugen telah mendefinisikan perancangan bahasa sebagai merangkumi usaha-usaha yang dijalankan oleh pertubuhan atau jawatankuasa tertentu, mencakupi segala usaha yang dijalankan oleh pertubuhan tersebut untuk penyuburan bahasa dan melibatkan usaha-usaha pembinaan, pengubahsuaian dan pembakuan yang dilakukan kepada sesuatu bahasa yang berkenaan.

Sebenarnya telah ramai ahli bahasa yang pernah membincangkan perancangan bahasa ini, dan ada pula di antara mereka yang menggunakan istilah yang berlainan untuk memaksudkan aktiviti yang sama. R.A. Hall Jr. (1951) telah menggunakan istilah politik bahasa (glottopolitics) yang merujuk kepada penerapan ilmu linguistik kepada penerapan ilmu linguistik kepada dasar kerajaan untuk menentukan kaedah tertentu yang dipilih untuk mewujudkan keadaan dwibahasa di dalam kawasan jajahan yang mempunyai budaya yang berbeza. G.P. Springer (1956) menggunakan istilah penjuruteraan bahasa (language engineering) dan merujuk kepada usaha pengabjadan dan pembakuan bahasa yang belum baku di Soviet. Sutan Takdir Alisjahbana (1961) juga telah menggunakan istilah ‘penjuruteraan bahasa’ untuk merujuk kepada aktiviti yang dilakukan secara sedar bagi mengembangkan bahasa di dalam konteks sosial, budaya, dan perubahan teknologi yang lebih luas. Juga, ada sarjana lain yang pernah menggunakan istilah penjuruteraan bahasa untuk merujuk kepada aktiviti yang terancangkan melalui sekolah, gereja, radio, akhbar dan juga perancangan rasmi untuk mempengaruhi penggunaan bahasa. R. Noss (1967) menggunakan istilah pembangunan bahasa (language development) dan perancangan bahasa (language planning) di dalam membincangkan keadaan penggunaan bahasa di dalam pendidikan di Asia Tenggara. Istilah perancangan bahasa telah juga digunakan oleh j. Rubin dan B.H. Jernudd (1971) untuk merujuk kepada usaha satu-satu pertubuhan yang bertujuan untuk menjalankan perubahan kepada kod-kod atau pertuturan bahasa atau kepada kedua-duanya sekali. J.A. Fishman (1968) juga telah menggunakan istilah perancangan dan pembangunan bahasa untuk merujuk kepada langkah-langkah yang dirancang untuk mencari penyelesaian kepada masalah kebahasaan yang lazimnya dilaksanakan pada peringkat kebangsaan.

Di dalam kes bahasa Malaysia ini, istilah perancangan bahasa akan digunakan secara umum seperti yang dimaksudkan oleh E. Haugen. Di samping itu, menurut J.V. Neustupny (1974), pula, perancangan bahasa ini melibatkan dua aspek perancangan, iaitu: perancangan taraf dan perancangan bahan. Perancangan taraf adalah melibatkan segala aktiviti atau usaha yang dapat meningkatkan taraf sesuatu bahasa tersebut. Umumnya, bahasa (Melayu) Malaysia telah diberikan taraf sebagai Bahasa Kebangsaan Malaysia menurut artikel 152 Perlembagaan Malaysia. Selepas itu banyak lagi langkah lain yang dilakukan; seperti penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dan pentadbiran, kempen bahasa kebangsaan, penentuan kelulusan bahasa Malaysia sebagai syarat untuk kelulusan di dalam peperiksaan Sijil Persekolahan Malaysia, dan keperluan kelulusan bahasa Malaysia sebagai syarat mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan. Perancangan bahan pula melibatkan aktiviti menyusun ejaan baru penentuan sebutan, pembentukan istilah, tatabahasa dan seterusnya. Aktiviti demikian itu adalah perancangan bahan, iaitu dilakukan terhadap bahasa sebagai bahan yang dirancangkan.

Model Perancangan Bahasa Haugen

Daripada pengalamannya di Norway, Haugen mengemukakan empat peringkat di dalam perancangan bahasa, iaitu: pemilihan, pengekodan, pelaksanaan dan peluasan.

1. Pemilihan. Peringkat ini melibatkan pemilihan satu bahasa atau beberapa buah bahasa atau norma yang akan dibina untuk tujuan tertentu, selalunya ia adalah untuk tujuan menjadikan bahasa tersebut mencapai taraf sebagai bahasa rasmi dan menjalankan tugas sebagai bahasa kebangsaan. Norma ialah sesuatu konsep abstrak yang dipilih atau dibentuk sebagai matlamat di dalam perancangan tersebut. Sesuatu bahasa baku itu adalah suatu norma yang dijadikan matlamat perancangan bahasa.

2. Pengekodan. Pengekodan melibatkan hal-hal dan usaha-usaha di dalam pembakuan bahasa. unsur-unsur seperti kata, istilah, tatabahasa dan ungkapan-ungkapan tertentu adalah kod-kod bahasa. Usaha pembakuan ialah pengenalpastian kod-kod yang banyak ini dan menentukan penggunaan satu daripada banyak kelainan kod tersebut, atau mewujudkan satu kod baru daripada beberapa dialek yang ada.

3. Pelaksanaan. Pelaksanaan melibatkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh sesuatu agensi, institusi atau individu tertentu di dalam penggunaan norma yang dipilih dan dikodkan tersebut.

4. Peluasan. Peringkat peluasan berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa tersebut, dari segi bentuk dan fungsinya. Hal ini melibatkan proses pemodenan bahasa itu secara umum.

Model Perancangan Bahasa yang Lain

Di samping Haugen, ada beberapa orang sarjana lain yang mengkaji perancangan bahasa dan juga telah mengemukakan model perancangan bahasa. umumnya, semuanya agak serupa dengan sedikit perbezaan di antara masing-masing itu. Sarjana-sarjana ini sebenarnya telah membuat beberapa penambahan dan penyesuaian kepada model Haugen mengikut tafsiran mereka. J.V. Neustupnya (1974) telah menambah penyebaran dan penyuburan kepada perancangan Haugen itu. Penyuburan ini melibatkan usaha membuat ‘kesesuaian’, ‘ketetapan’ dan membina ‘gaya yang diterima’ di antara beberapa kelainan yang wujud di dalam bahasa itu. F.X. Karam (1974) pula telah menambah satu peringkat lain, iaitu penilaian ke dalam proses perancangan bahasa ini. Proses penilaian ini dianggap sama penting dengan penilaian di dalam sebarang perancangan lain, untuk memperbetul unsur-unsur yang tidak sesuai. Dan, seterusnya perancangan itu hendaklah mempunyai sumber kewangan yang secukupnya.

C.A. Ferguson (1968) mengemukakan tiga komponen di dalam usaha perancangan bahasa, iaitu pengabjadan, pembakuan dan pemodenan.

1. Pengabjadan. Pengabjadan ialah usaha supaya sesuatu bahasa itu mempunyai abjad atau sistem ejaan yang sempurna. Ini biasanya dikaitkan dengan bahasa yang belum mempunyai ejaan, atau usaha pembakuan atau pembaikan ejaan yang wujud.

2. Pembakuan. Pembakuan ialah proses menjadikan satu dialek atau bahasa sebagai bahasa yang baku berbanding dengan dialek-dialek lain dalam usaha meningkatkan penggunaan bahasa itu dalam bidang ilmiah dan pentadbiran, demi meningkatkan komunikasi.

3. Pemodenan. Pemodenan ialah usaha-usaha pengembangan kosa kata dan pembinaan bentuk-bentuk wacana tertentu, biasanya ilmiah. Pembinaan kosa kata ini melibatkan penciptaan istilah dan ungkapan-ungkapan tertentu untuk menampung keperluan ilmiah atau pentadbiran bahasa itu.

H. Kloss (1969) melihat perancangan bahasa sebagai mempunyai dimensi, iaitu perancangan taraf dan perancangan bahan.

1. Perancangan taraf. Perancangan taraf ialah usaha menentukan taraf sesuatu bahasa atau dialek berbanding dengan bahas atau dialek lain, biasanya memilih sesuatu dialek atau bahasa menjadi bahasa kebangsaan.

2. Perancangan bahan. Perancangan bahan melibatkan pembentukan istilah baru, pembakuan ejaan dan pembakuan tatabahasa, iaitu usaha-usaha yang menggunakan bahan sebagai yang diolah dan dibentuk.

Kloss juga mengemukakan satu unsur lagi, iaitu kewangan atau pembiayaan, yang
melibatkan aspek ekonomi dan pengurusan di dalam perancangan bahasa. sama seperti perancangan lain, unsur pembiayaan dan pengurusan adalah penting.
J.A. Fishman (1973) pula mengemukakan tentang:

1. Penentuan dasar bahasa, iaitu perancangan taraf.

2. Pengekodan dan peluasan, iaitu perancangan bahan.

3. Pelaksanaan dan penilaian, iaitu peluasan dan penyuburan.

P. S. Ray (1966) melihat perancangan bahasa dari sudut pembakuan. Pembakuan bahasa bermaksud penggunaan satu norma yang baku di dalam kawasan yang terdapat perbezaan penggunaan bahasa, sama ada perbezaan sosial ataupun daerah. Penerimaan satu bahasa sebagai bahasa baku akan menjadikan bahasa ini sebagai bahasa rasmi untuk digunakan sebagai bahasa pengantar di dalam sistem pendidikan dan sebagai bahasa pentadbiran dan perhubungan rasmi untuk urusan kerajaan.

F. X. Karam (1974) telah mengemukakan satu model perancangan bahasa yang dapat menjejaskan sesuatu pelaksanaan perancangan bahasa tersebut seperti berikut:

Penilaian
Perancangan
Pelaksanaan
Masyarakat pengguna

Pelaksanaan Perancangan Bahasa

Mengikut model ini, pelaksanaan perancangan bahasa pada peringkat kebangsaan adalah dilaksanakan oleh sebuah agensi perancangan bahasa kerajaan. Dalam konteks negara kita Malaysia, tugas ini didukung oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Agensi ini akan melaksanakan tiga buah tugas, iaitu: perancangan, pelaksanaan dan penilaian seperti dalam model di atas. Baginya, penilaian adalah sangat penting di dalam memastikan langkah-langkah yang dijalankan itu berjaya atau sebaliknya.

Jadi, dapat kita lihat bahawa perancangan bahasa melibatkan usaha mengumpulkan data daripada penyelidikan baik dari segi bahasa atau budaya bahasa dan membentuk rancangan yang mungkin dilakukan, dan membuat rancangan awal yang diperlukan dalam menentukan keputusan mengenai pemilihan dan pembentukan dasar bahasa. Usaha-usaha ini dilakukan setelah sebuah bahasa itu telah dipilih menjadi bahasa kebangsaan. Pelaksanaan melibatkan pengekodan norma dan usaha penyebaran kod-kod ini. Penilaian pula akan melibatkan penafsiran terhadap hasil dari kegiatan perancangan dan rancangan pelaksanaannya. Proses ini melibatkan perancangan dan pembinaan bahasa dan akan memberi maklum balas kepada agensi berkenaan mengenai aktiviti tersebut. Budaya sesuatu masyarakat bahasa akan berubah mengikut perkembangan dan keperluan masa. Ini akan menghasilkan perkembangan bahasa masyarakat tersebut. Perkara yang berlaku ialah satu kitaran baru di dalam proses perancangan bahasa akan bermula, iaitu penentuan norma, pengekodan dan penyebaran akan berlaku seperti model berikut:

Penyebaran
Pengenalpastian
norma awal
Pengekodan
Pengenalpastia norma
Masyarakat bahasa
Perubahan bahasa dan budaya

Perancangan Bahasa
Jenis Perancangan Bahasa

Ada beberapa aktiviti yang telah dijalankan di dalam perancangan dan pelaksanaan perancangan bahasa. untuk melihat aktiviti-aktiviti yang dilakukan, kita akan melihat beberapa contohnya. Karam juga telah menggolongkan beberapa jenis aktiviti perancangan bahasa tersebut seperti berikut:

1. Pembinaan satu dialek atau bahasa untuk menjadi bahasa kebangsaan seperti yang berlaku di Indonesia (Melayu), Filipina (Tagalog), dan Malaysia (Melayu) dan Norway (Landsmal).

2. Pembinaan semula bahasa kuno yang sudah luput dan menjadikannya bahasa kebangsaan seperti di Ireland (Gaelik) dan Israel (Hebrew).

3. Pembendungan, atau penyatuan rasa dan ketaatan yang bercanggah terhadap bahasa seperti di Norway dan India.

4. Perubahan yang dilakukan secara besar-besaran, dan biasanya ini melibatkan misalnya penukaran atau pembetulan abjad dan pengembangan dan pembaikan kosa kata (peristilahan) seperti kes Turki.

5. Aktiviti yang dikawal atau terancang yang hanya melibatkan pembentukan istilah seperti di Mesir, Jenpun dan Korea.

6. Aktiviti dan cadangan yang melibatkan pembaikan abjad seperti kes di China, Jepun dan India.

Kesimpulan

Proses perancangan bahasa ini adalah terbit daripada falsafah yang menganggap bahawa bahasa itu adalah lakuan manusia yang serupa dengan alat. Sesuatu alat boleh dirancangkan untuk diperbaiki, dan sesuatu alat itu boleh diperbaiki dari segi ejaannya, tatabahasanya, istilahnya, dan penggunaan bahasa itu secara umumnya untuk menjadi lebih efisien. Ini berpandukan kepada norma ideal yang telah dikenal pasti dan dikodkan. Negara Malaysia, memang terlibat secara langsung di dalam hal ini untuk lebih daripada tiga puluh tahun lalu. Sebenarnya usaha merancangkan bahasa Malaysia ini berlaku begitu pesat sekali sehingga menimbulkan banyak perubahan kepada bahasa Malaysia. Pendek kata, Malaysia terlibat di dalam semua peringkat perancangan bahasa, dan melakukan semua aktiviti yang dibincangkan di atas. Banyak kebaikan dan masalah yang turut timbul. Dalam hal ini Malaysia dapat menjadi satu model perancangan bahasa di dunia. Oleh itu proses-proses ini perlulah dicatatkan demi untuk memahami falsafah dan aktiviti yang dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Language Planning

Language planning

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article is about the field of language planning & policy.

Language planning refers to deliberate efforts to influence the behaviour of others with respect to the acquisition, structure, or functional allocation of language. Typically it will involve the development of goals, objectives and strategies to change the way language is used. At a governmental level, language planning takes the form of language policy. Many nations have language regulatory bodies which are specifically charged with formulating and implementing language planning policies.

Characteristics
The term language planning has often been identified with a third world context, being seen as a tool for the establishment of standardised national languages as a part of modernisation and nation building. In fact, language planning is neither a modern phenomenon nor is it confined to the third world.

Language planning is not necessarily conducted at the national level. It can also be carried out by ethnic, religious or occupational groups. In the case of language communities that are divided by borders, language planning may also involve more than one country (on the governmental or non-governmental level) or international or regional bodies and conferences.

One international organization (based in the US) that is involved in considerable amount of language planning around the world, especially for people with unwritten languages, is SIL International.

Language planning can also go from the bottom up, such as the movement for non-sexist language in the U.S., which originated with grass-roots feminist groups, or the N'Ko movement in West Africa.

Category
Language planning can be divided into three sub-dimensions:

Corpus planning
Corpus planning refers to perspective intervention in the forms of a language. This may be achieved by creating new words or expressions, modifying old ones, or selecting among alternative forms. Corpus planning aims to develop the resources of a language so that it becomes an appropriate medium of communication for modern topics and forms of discourse, equipped with the terminology needed for use in administration, education, etc. Corpus planning is often related to the standardisation of a language, involving the preparation of a normative orthography, grammar and dictionary for the guidance of writers and speakers in a speech community. Efforts at linguistic purism and the exclusion of foreign words (see linguistics protectionism) also belong to corpus planning, as do spelling reform and the introduction of new writing systems (e.g. that of the Turkish language). For a previously unwritten language, the first step in corpus planning is the development of a writing system.

Status planning
Status planning refers to deliberate efforts to allocate the functions of languages and literacies within a speech community. It involves status choices, making a particular language or variety an official language, national language, etc. Often it will involve elevating a language or dialect into a prestige variety, which may be at the expense of competing dialects. Status planning is often part and parcel of creating a new writing system. Status planning tends to be the most controversial aspect of language planning (see article on Language Policy).

Acquisition planning
Acquisition planning concerns the teaching and learning languages, whether national languages or second and foreign languages. It involves efforts to influence the number of users and the distribution of languages and literacies, achieved by creating opportunities or incentives to learn them. Such efforts may be based on policies of assimilation or pluralism. Acquisition planning is directly related to language spread. While acquisition planning is normally the province of national, regional, or local governments, bodies such as the British Council, Alliance francaise, Institutp Cervantes, the Goethe-Institut, and latterly the Confucius Institute are also very active internationally promoting education in their respective languages.

Further reading

TAULI, V. (1968) Introduction to a theory of language planning, Uppsala.
CALVET, L.J. (1987) La guerre des langues et des politiques linguistiques. Payot, Paris.
COOPER, R. L. (1989) Language planning and social change, Cambridge University Press, New-York
Abdullah Hassan (1998), Language Planning in Southeast Asia, KL: DBP

24 Ogos 2007 Tugasan

Sila buat tugasan berikut dan selesaikan sebelum 7 September 2007.

Senaraikan ciri-ciri Bahasa Melayu Tinggi dan sertakan contoh yang sesuai. Kemudian, sediakan rancangan instruksional bagi mengajarkan sistem panggilan hormat untuk masa 60 minit.

24 Ogos 2007 Bahan bacaan tambahan

Sila baca pengalaman pelajar kelas rendah apabila pergi ke sekolah.

Home to School: Confusion Among Working Class Children

Working class children begin school with little familiarity with school expec­tations for social or language behavior. The child-centered home environ­ments in which these children experience flexible organization of time and space contrasts sharply with school expectations for schedules, routines, and neatness. Since children have experienced the requests, commands, and repri­mands of their parents, they do learn through teacher directives to "look after their toys", follow simple procedures, and sit quietly during classroom les­sons. Nonetheless, children are initially bewildered by the numerous and specific regulations imposed by teachers - and teachers are commonly annoyed that these children apparently lack awareness of "normal" ways of behaving.

School values for acceptable student behavior also involve expectations for familiarity with learning tasks. First, preschool teachers expect children to have knowledge of the materials and native language vocabulary associated with home learning experiences. Whereas upper and middle class parents tend to encourage learning through activities such as reading, coloring, and build­ing block construction, lower class parents focus on providing opportunities for open-ended creative play involving props (e.g. trucks, soldiers, and dolls). Therefore, working class children are often unfamiliar with usual preschool materials such as scissors, crayons, and puzzles. In addition, because of limited experience with parental foreign language reading and writing, lower class children usually lack the multilingual vocabulary and interactional skills associated with these experiences. As pointed out in Chapter 4, teachers are often frustrated with students' lack of knowledge in these areas and subse­quently label lower class children "socially and verbally deficient".

Secondly, the precision and correctness in either performing tasks or engaging in play activities expected at school are not valued within working class homes. During an interview, one mother expressed confusion and anger over teacher expectations for "doing things properly".

Alles daerf nemmen esou sin ... genee esou wei de Scboulmeechter seet. De Phillip hat eng Keier missen en Hond an e Kand molen. D']offer sot hie misst rout, blo a giel buelen. De Phillip buet refuseiert ersou ze molen wei d']offer wollt an si sot hien hatt eng schlecht Erziehung.

(Everything has to be exactly so ... just as the teacher says. Once Phillip had to color a picture of a dog and child. The teacher said he had to use red, blue, and yellow. Phillip refused to color the way the teacher wanted and the teacher said he had a bad education.)

Both Phillip and his mother were confused by this teacher's demands for precision and factual representation, i.e. Phillip must color the child's hair yellow and not purple or green. In addition, the mother was angered by the teacher's suggestion that Phillip "had a bad education", meaning that his parents had not taught Phillip proper manners and/or the correct ways for doing things. Parents greatly resent these teacher judgments. A mother re­marked: "D'Schoulmeeschteren kucken op d'Elteren erof. Si mengen si wire mei" (Teachers look down on parents. They think they are superior). Confu­sion and resentment is more generally created through teacher expectations for learning and working class values for child-centered play. Since lower class parents consider preschool as a time for adjustment to school and extended social contacts through play activity, they view learning tasks at this time as unnecessary and even potentially harmful. One working class father observed that preschool teachers are " ... ze vill veiss ... ze streng" (too cruel...too hard).

Thirdly, as children enter kindergarten and first grade, the emphasis on precision, factual representation, and sequencing of events in description giving which is valued by the upper classes and school are contrary to the fantasy dialogues children commonly engage in within working class homes. Lower class children, therefore, find school exercises which require specific forms of description in story telling both difficult and uninteresting. A mother reported that "d'Kanner gi gar an d'Schou1...si lauschteren de Schoulmeesch­tere gar no, mais si maachen net gar Hausaufgaben. Si langweilen sech a

Jseieren se ze maachen" (The children like school.like listening to the: her, but they don't like doing homework. They're bored and they refuse to it). In addition, both upper class parents and teachers structure talk with children around learning activities, resulting in expectations for adult request-child response froms of interaction. Since lower class children have learned requests-response to requests and child. questioning forms of :raction, they are commonly confused by teachers' expectations for teach ­luestion-child response fonns ofIearning. In these ways, the working class ues for creativity in both play and native language use through fantasizing lations and dialogue not only lack value, but are dysfunctional within 001 settings.

In tenns of foreign language learning, because working class children re lim"ited opportunities for French or Gennan interaction and experience ental avoidance of foreign language use, children learn to perceive speak­,other languages as both difficult and unacceptable within their communi­In these ways, as children begin to study Gennan and French in primary 1001, they are likely to experience confusion over the value of languages i their ability to learn them. As teachers report and I observed in lower class lools, the result of confusion over expectations for both native and foreign .guage use is that children generally remain silent during class discussions i often fail to respond to questions.

Through socialization into the attitudes and values of their homes and nmunities, working class children come to school with ways of speaking i behaving which differ greatly from those valued within educational tings. In other words, working class children lack the social, cultural, and guage capital necessary for effective functioning at school - which lsequently results in poor academic perfonnance.

Poor academic perfonnance, however, is not restricted to children of ,killed workers. As noted by Pierre Bourdieu: "The distribution of the ferent classes (and class fractions) thus runs from those who are best lVided with both economic and cultural capital to those who are most Jrived in both respects" (1984: 114). In an interview with families of skilled Irkers (e.g. clerks, civil servants, and lower level managers), one mother ,orted:

Ech hat vill Problemer mam Roby an der Schoul. Hien huet viii Energie ... nervos. Sain eichte Schoulmeeschter sot hie vir domm ... en hatt eng schlecht Erziehung. Ech woIlt de Schoulmeescher wiesselen d' Joer


drop, mais jo, ech hu beim Buergemeeschter an der Schoulkommissioun versicht, an an d'Schoul Psychologin ... si sot den Roby wir normal. Mir
kennten d'Uier-personal net wiesse]en. De Roby huet am Joer drop naischt geleiert ... et war dauernd Spannung.

(I've had lots of problems with Roby and school. He has lots of energy ... nervous. His first teacher sai4 he was dumb ... he had a bad educa­tion. I wanted to change his teacher the next year, but...well, I tried the mayor and the school commission, and ... and the school psychologist...she said Roby was normal. We couldn't change teachers. Roby learned nothing the next year ... there was constant friction.)


In this particular family, the father works as a civil servant and the mother is a housewife. Although both parents have come from working class back­grounds, they were able to raise their status and aspirations through contacts with relatives who have higher degrees and positions - and the father's subsequent job promotions. This family, in fact, is in the process of crossing cultural/class categories and, thus, hold values relevant to both the working and middle classes. Roby has experienced and displays in school many of the attitudes and behavior specific to the working class. However, since his parents aspire to middle class values for school success, they are active ­although sometimes unsuccessful - participants in Roby's education. This example of cultural/class cross-over demonstrates the need to view class differences in terms of a continuum. In addition, school difficulties arising from differences must be understood in view of the specific community and/or home background of students.

In addition to the barriers to educational success created by lack of sociolinguistic capital, other socioeconomic factors operate to hamper upward mobility. A common working class phenomenon involves the formation of "counter-culture" values and behavior which allows unification among mem­bers through rejection of middle and upper class values. In Luxembourg, individuals within the counter-culture group avoid foreign language interac­tion, ridicule the use of other languages by members of their community, and discourage children from speaking French or German. In addition, members of the working class hold negative attitudes towards school and do not encourage children's educational efforts. In discussing the phenomena of counter-school culture among working class kids in England, Paul Willis states:

... the counter-school culture is involved in its own way with a relatively subtle, dynamic, and, so to speak, 'opportunity-costed' assessment of the rewards of the conformism and obedience which the school seeks to exact

from working class kids. In particular this involves a deep seated skepticism about the value of qualifications in relation to what might be sacrificed to get them: a sacrifice ultimately, not of simple dead time, but of a quality of action, involvement and independence.

For Luxembourgish working class parents, school has not provided them with opportunities to develop language or occupational skills which would assist upward mobility. Therefore, these individuals harbor a "deep seated skepti­cism", first, about the reality of school opportunities for their children. This skepticism is born out in the early years of schooling as teachers criticize children in terms of "having a bad education" and "lacking intelligence". Secondly, without successful completion of upper levels of schooling, indi­viduals have few opportunities for job satisfaction. As Willis points out:

... the culture makes a kind of assessment of the quality of available work. Though it is questionable whether they secure employment anyway, it can be suggested that what qualifications 'seem to promise for their working class bearers is basically iIlusory iIi the first place. Most work in industry is basically meaningless.


In the portrait of the Thills, Claude finds his work dull and meaningless and expects the same to be true for his son. When I asked Claude and Marie what they hoped Joey would do when he grew up, they appeared surprised by my question and then answered that they had not thought about it. Later, Claude suggested that Joey would probably be doing the same kind of "bl6d Arbecht" (uninteresting/dumb work) he did. Willis also suggests that the hopelessness born out of working class individuals' experience is recreated into defiance of the institutions which serve to suppress them .

... the working class student must overcome his inbuilt disadvantage of possessing the wrong class culture and the wrong educational decoders to start with. A few can make it. The class can never follow. It is through a good number trying, however, that the class structure is legitimated. The middle class enjoys its privilege not by virtue of inheritance or birth, but by virtue of an apparently proven greater competence and merit. The refusal to compete, implicit in the counter-school culture, is therefore in this sense a radical act: it refuses to collude in its own educational suppression.

For working class parents and their children, rejection of Luxembourg upper, middle, and school values for language learning - and learning in general­provides quality of action, involvement and independence within their own community. By secondary school age, those students who have not "made it" (i.e. any of those students on the lower end of the continuum of languagel cultural/social capital who have been unsuccessful at school) often actively engage in counter-school culture behavior. For example, a group of young people studying to become electricians whom I observed in classrooms and interviewed suggested that most of their classes are useless. These students see little purpose in studying languages - especially English - and are scornful of others within their "electricians" group who either study or partic­ipate in class lessons. At school, the electricians are noisy and disruptive; teachers reported that they do poorly on homework or tests and are "impossi­ble to control". In these ways, students form a cohesive group who have a negative assessment of language learning or opportunities for upward mobil­ity and, consequently, find more satisfaction in their "counter-school culture" than in conforming to school norms.

Both the working class and students from different social backgrounds involved in the counter-school culture can· not presently afford to sacrifice group membership to illusory hopes for future success. However, because of the major economic changes in Luxembourg over the past decade, increased language and occupational skills across population segments are essential fOI continued national economic prosperity. The question remains of whether 01 not the government will be able to develop educational programs which fulfill individual needs and goals in the process of attempting to reach national objectives

Language Planning in Multilingual Contexts,
Kathryn Anne Davies, University of Hawaii
John Benjains Publishing Co, Philadelphia (1994)

24 Ogos 2007

Sila baca bahagian buku mengenai pengalaman pelajar kelas menengah apabila pergi ke sekolah.


Home to School Adjustment

Children from middle class backgrounds have learned many of the values which coincide with school expectations for social and language behavior. These values are either already a part of the parents' experience or adopted by parents and taught to children in an effort to achieve higher status within the community.

Middle class children begin kindergarten familiar with school expectations for schedules and routines, predetermined space designation for play and learning activities, and emphasis on neatness and correctness. In terms of language, these children understand concepts and purposes associated with print and that foreign languages are generally used for reading material and writing. They are also familiar with school expectations for adult question ­child response interaction and story telling in the form of description-giving. In addition, even more so than children from elite communities, middle class students have come to expect parental involvement in their learning activities. In these ways, children are able to make a relatively easy transition from home to school. However, middle class children usually have not acquired language skills in similar ways or to the same extent as those from upper class homes. For this reason, these children commonly go through a period of adjustment in learning to speak foreign languages, comprehend teacher use of code-switch­ing, and change languages according to subject matter and purpose.

Children make the adjustment from home experience to school expecta~ tions through continued and increased parental involvement in their learning. As with the upper class, parents realize that school expectations, especially in the area of language learnmg, are ngorous. Therefore, parents expect to spenclk time with their children going over and correcting homework as well asi': helping them prepare for tests. Those parents most concerned with "fitting in: and "getting ahead" are usually also highly demanding of their children, terms of homework preparation and expectations for school success. The Schreiber family portrays the social and behavioral expectations of middle class parents who aspire to their children's successful performance in school. Although eight year old Paul has already exhibited self-discipline and an ability to do weIl, Daniele continues to work with him for approximately three hours every afternoon or evening. losy corrects Paul's homework and tests him in preparation for school exams. Homework comes before playing, watching television, and possibly even extracurricular activities such as join­ing the local soccer team. Both parents want their son to succeed at school, not only for themselves, but also for Paul, in view of their own experiences of struggling to reach material and social stability and regretting not having studied abroad. However, they also worry that Paul does not have enough time for play, and losy is especially concerned about putting too much pressure on him. In one conversation I had with the Schreibers, losy made the following statement to Daniele: "(L) Du bas ze streng. Den Paul muss nach e Kand sin. 10, hie muss leieren, mais ze vill Drock as net gutt fir den Paul" ([L] You are too strict. Paul needs to be a child. Yes, he needs to learn but too much pressure is not good for Paul). Aside from these concerns, middle class parents are likely to focus on "learning with the children" and, thus, ensure that whatever a child may have missed in experience (i.e. with foreign languages) will be compensated for through parental involvement in learning activities.

Middle class children are taught by parents and learn through community experiences many of the social and behavioral skills also valued in school. Although these children lack some of the language abilities which would assist their transition from home to school, middle class values for parental involvement in learning, hard work (getting ahead), and conformity (fitting in) ease children's adjustment to school and foster continuing academic success.

Language Planning in Multilingual Contexts,
Kathryn Anne Davies, University of Hawaii
John Benjains Publishing Co, Philadelphia (1994)

Tuesday, August 21, 2007

Kuliah Rabu 22 Ogos 2007 Batal

Kuliah Sosiolinguistik pada:

Rabu 22 Ogos 2007
Pukul 8.00 - 10.00 pagi

Dibatalkan oleh pihak Teknologi Pendidikan yang mengambil DKP untuk kegunaannya dengan tidak memberi dewan kuliah gantian.

Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan

Monday, August 13, 2007

Jadual yang rosak

Ada jadual yang rosak dalam blog ini. Jadual-jadual ini akan dibaiki kemudian.

Prof. Abdullah Hassan

Sunday, August 12, 2007

18. Tatabahasa Sosial

WACANA ILMU 2005

Tatabahasa Sosial: Peraturan Kesantunan Bahasa Kebangsaan

oleh

Abdullah Hassan
B.A., M.A. (Malaya) Ph.D. (Edinburgh)
Profesor Bahasa Melayu
Fakulti Bahasa
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS


1.1 Pengenalan

Pada masa ini, apabila kita mengajarkan bahasa Melayu, lazimnya kita hanya mengajarkan rumusan tatabahasa. Ini bermakna di sekolah kita hanya belajar mengeja, menulis, menyebut huruf-huruf, mendengar dan membaca. Kita belajar membina perkataan menjadi frasa, frasa menjadi ayat, ayat menjadi perenggan dan perenggan menjadi karangan. Kita juga belajar menggunakan tanda-tanda baca. Seterusnya kita belajar menggunakan perkataan dengan tepat. Belajar perkara-perkara ini adalah belajar tatabahasa, iaitu mekanik sesuatu bahasa. Selepas selesai belajar mekanik bahasa ini, maka kita dianggap sudah mahir berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu.

Kemudian, apabila kita mendengar orang bertutur dalam bahasa Melayu, maka kita mula merasa ada sesuatu yang tidak kena. Ada kalanya kita mendengar orang Melayu juga membuat beberapa kesilapan apabila bertutur dalam bahasa Melayu. Kesilapan ini menimbulkan rasa lucu, tersinggung, tidak dihormati, malah dihina. Lebih buruk lagi, ada kalanya orang merasa marah, dan menganggap orang yang bercakap itu kurang ajar.

Seawal tahun 1974, perkara ini sudah ditimbulkan oleh penulis dalam Seminar Pengajaran Bahasa dan Kesusasteraan Malaysia, Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya (7-10 April 1974) melalui sebuah kertas kerja bertajuk “Pembentukan Bahan Pengajaran Dan Penilaiannya.” Dalam kertas itu telah dibincangkan betapa kita perlu memasukkan unsur budaya dalam mengajarkan bahasa Melayu supaya pelajar tidak menggunakan ‘nama sendiri’ sebagai ganti nama orang pertama ‘saya.’ Setelah sekian lama, gejala-gejala ini semakinn memburuk.

2. Kesilapan Budaya dalam Berkomunikasi Lebih Serius

Kita boleh sahaja melakukan kesalahan tatabahasa. Katakanlah kita salah mengeja satu perkataan. Katakanlah kita salah menggunakan tanda baca. Katakanlah kita salah membina ayat, dan sebagainya. Kesalahan tatabahasa itu dapat sahaja dibetulkan. Tidak ada sesiapa yang merasa tersinggung. Tidak ada siapa yang akan marah. Malah, kesalahan itu tidak menimbulkan akibat yang berat. Sebaliknya, apabila kita membuat kesalahan budaya, akibatnya adalah serius. Ini dapat kita lihat dalam peristiwa berikut:

Peristiwa 1
Seorang lelaki memakai sut lengkap warna hitam turun dari kereta Mercedes 380 masuk ke bilik pameran motokar Citroen (Ampang, September 1996). Beliau memandang kepada penyambut tetamu wanita muda yang sedang bercakap di telefon.

Pelanggan: Cik, Ada jurujual, saya ingin bertanya?
Penyambut tetamu: Yu wait seminit ... Ai cakap dengan bos ni ...
Pelanggan: ‘Yu’ kepala hotak engkau …

Bakal pelanggan berkata dengan suara rendah, tetapi dapat didengar dengan jelas. Beliau keluar, terus masuk balik ke keretanya dan beredar. Ternyata beliau merasa dilayan dengan buruk. Gelagat penyambut tetamu itu biadab, gerak-gerinya biadab, dan bahasanya biadab. Memanggil orang yang bertaraf tinggi dengan ganti nama bahasa pasar Yu adalah merendahkan tarafnya. Kedua, perbuatan terus bercakap di telefon adalah perbuatan yang tidak sopan juga.

Peristiwa 2
Seorang pensyarah bernama H….. baru mula berucap. Salah seorang hadirin dalam majlis itu ialah seorang pegawai tinggi, jauh lebih tinggi daripada taraf pensyarah. Namum mereka pernah berkawan pada masa dahulu. Dalam memulakan ucapan pensyarah tersebut berkata sesuatu yang melanggar budaya berbahasa dalam budaya Melayu, iaitu tatabahasa sosial bahasa Melayu.

Pensyarah: Yang Berbahagia Cik Nama …
Pegawai tinggi: Cik Nama kepala bapak dia ….

Beliau berkata demikian kepada ketua jabatan pensyarah tersebut, yang kebetulan duduk di sisi beliau.

Pensyarah berkenaan menggunakan satu frasa yang lazim digunakan bagi menyapa kawan baik yang senama dengan kita, tetapi mestilah kawan yang setaraf. Apabila dilakukan kepada orang yang lebih tinggi tarafnya, ini bermakna kita menurunkan tarafnya ke taraf kita. Ini adalah kesalahan tatabahasa sosial. Akibatnya buruk. Kita boleh memalukan diri sendiri dalam majlis. Bahkan kita boleh kehilangan pelanggan yang akan membeli barangan kita.

Rata-rata, rakyat Malaysia mengetahui tentang adanya unsur budaya dalam berkomunikasi. Namun, peranan yang dimainkan oleh unsur-unsur budaya ini kurang difahami oleh ramai orang sekarang. Ada banyak faktornya, tetapi itu bukan tujuan syarahan menerangkannya pada hari ini. Apabila aspek ini semakin kurang diberi perhatian sehingga menimbulkan kesan buruk dalam komunikasi bahasa Melayu, maka barulah kita semakin merasakan perlu dilakukan sesuatu supaya penggunaan unsur-unsur budaya yang positif dalam komunikasi diutamakan semula. Terutama dalam komunikasi rasmi dan perniagaan.

Unsur-unsur budaya positif ini ada disebut dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah, tetapi perinciannya tidak ada. Kita tidak tahu apa aspek budaya yang dimaksudkan dan bagaimana pula kita mengajarkannya kepada murid sekolah. Apa kaedahnya, apa bahannya, dan seterusnya. Memang ada beberapa aspek bahasa yang mengandungi unsur budaya, iaitu: kata panggilan, kata gelaran, ganti nama, cara memberi dan menerima salam, gerak-geri badan, gerak tangan, tembung mata, kuat suara, umur, jantina dll. Di samping itu ada juga unsur-unsur lain yang mempengaruhi penggunaan bahasa, iaitu sama kita bertutur secara rasmi atau tidak rasmi. Dengan siapa kita bercakap atau berucap, apa taraf sosial, tahap pendidikan, jenis pendidikan, jawatan dan gelaran si penutur dan si pendengar. Semua unsur ini mempengaruhi cara kita menggunakan bahasa, menyampaikan maklumat, memberi dan membalas pujian, mengkritik, mencerca, menggunakan unsur humor dll. Perkara-perkara ini sentiasa mengiringi bahasa yang dituturkan pada sesuatu masa.

Bukan sekadar sekolah sahaja menagnggap perkara ini ringan, bahkan jabatan-jabatan kerajaan, organisasi-organisasi perniagaan juga demikian. Dalam membuat tinjauan sejauh mana unsur ini diberi perhatian, maka kita dapati bahawa dalam dokumen yang membincangkan etika pentadbiran juga tidak memasukkan perkara ini. Malah dalam Tonggak 12 yang dijadikan asas amalan para pentadbir, unsur budaya bahasa yang baik juga tidak disebut.

Kertas ini membincangkan unsur-unsur budaya yang sering menimbulkan kepincangan dalam komunikasi. Perbincangan ini didasarkan kepada beberapa peristiwa yang dirakamkan bagi menunjukkan kesilapan budaya berbahasa dalam bahasa kebangsaan kita. Inilah yang dikatakan kesilapan tatabahasa sosial. Kesilapan ini dianalisis bagi menimbulkan peraturan-peraturan tatabahasa sosial yang diperlukan bagi mengajarkan bahasa Melayu, dan juga melatih para pegawai kerajaan dalam menggunakan bahasa Melayu dengan berkesan. Dalam kertas ini sembilan jenis kesalahan tatabahasa sosial yang berkaitan dibincangkan, iaitu:

1. Menggunakan ganti nama yang merendahkan
2. Menggunakan panggilan mesra sebagai panggilan hormat
3. Menggunakan panggilan intim sebagai panggilan hormat
4. Menggunakan gelaran sendaan sebagai panggilan hormat
5. Menggunakan panggilan hormat hanya dalam bahasa Inggeris
6. Menggunakan bahasa pasar dalam majlis rasmi
7. Menyebut nama batang tubuh orang bertaraf tinggi
8. Menggunakan bahasa kanak-kanak dalam majlis rasmi
9. Menyentuh tubuh orang bertaraf tinggi

2.2.1 Menggunakan ganti nama yang merendahkan

Ganti nama adalah perkataan yang penuh dengan unsur budaya. Penggunaan ganti nama yang salah boleh merosakkan komunikasi.

Peristiwa 3
Seorang pensyarah universiti menguruskan pendaftaran bagi menginap di sebuah kelab golf di Port Dickson (Julai 1997). Beliau dilayani oleh seorang penyambut tetamu perempuan kaum India yang baru tamat SPM.

Pensyarah: Encik, minta kunci bilik saya?
Penyambut tetamu: Bilik kamu nombor 311, ini kunci kamu.
Pensyarah: Terima kasih Encik. Tolong tunjukkan jalannya.
Penyambut tetamu: Kamu pergi ke kiri. Kemudian kamu …
Pensyarah: Kamu boleh panggil kawan kamu, “kamu,” saya bukan kawan kamu.
Penyambut: Maaf, saya tidak tahu Encik siapa ...

Pensyarah merasa tidak dihormati.

Peristiwa 4
Seorang pelajar Cina bertemu pensyarahnya di luar bilik kuliah.

Pensyarah: Anda mahu berjumpa siapa?
Pelajar: Saya mahu jumpa kamu ...!!!
Pensyarah: Haa... kenapa?
Pelajar: Saya mahu tanda tangan kamu …!!!

Pensyarah tersebut beredar sahaja dengan tidak menjawab.

Analisis
Gadis India dan pelajar Cina ini menggunakan ganti nama kamu kepada orang yang lebih tinggi tarafnya. Ada tiga peraturan tatabahasa sosial yang dilanggar.

1. Penyambut tetamu mesti menghormati pelanggan. Dalam hubungan peniaga dan pelanggan, taraf pelanggan lebih tinggi.
2. Orang yang lebih muda tidak boleh memanggil orang yang lebih tua sebagai kamu.
3. Seorang pensyarah mempunyai pendidikan yang lebih tinggi daripada orang lepasan SPM. Oleh sebab itu pensyarah tidak wajar di’kamu’kan oleh seorang penyambut tetamu. Taraf sosial seorang pensyarah lebih tinggi kerana jawatan dan pendidikannya lebih tinggi.

Panggilan hormat, iaitu gelaran anugerah atau profesional perlu digunakan, sekiranya tidak tahu gunakanlah encik, cik, tuan, puan atau cik puan.

2.2.2 Menggunakan panggilan sebagai panggilan hormat

Perpindahan ramai tenaga kerja dari kampung juga membawa budaya bahasa kampungan ke bandar. Khususnya budaya bahasa kampungan itu digunakan dalam suasana pejabat dan perniagaan yang sebenarnya memerlukan bahasa hormat.

Peristiwa 5:
Sekumpulan pelanggan, dua orang lelaki dan seorang wanita masuk ke sebuah restoran di Kuala Lumpur, (Disember 1991). Jelas mereka itu ahli profesional. Pelayan datang meminta pesanan.

Pelayan: Encik nak makan apa?
Lelaki Pertama: Nasi beriayani dengan ayam.
Pelayan: Minum?
Lelaki pertama: Jus oren.

Pelayan beredar kepada lelaki kedua dan mendapat pesanan yang sama. Dia terus pergi kepada wanita pula.

Pelayan: Mak Cik nak makan apa?
Wanita: Siapa Mak Cik?
Pelayan: Oh! Kakak!
Wanita: Saya bukan kakak kamu ... Saya bukan Mak Cik kamu. Hormatilah pelanggan cik ...
Pelayan: Bila saya tak hormat! Saya sudah panggil Mak Cik! Nak panggil apa! Kita pun ada budi bahasa ...

Pelanggan meninggalkan restoran.

Analisis
Pelayan restoran menggunakan bentuk panggilan keluarga di dalam suasana rasmi, iaitu transaksi perniagaan. Bentuk panggilan mak cik dan kakak menyatakan mesra dalam hubungan kekeluargaan. Di restoran suasananya adalah suasana perniagaan. Hubungan pelayan dengan tetamu adalah hubungan perniagaan, pelanggan mesti dihormati, tidak dimesrai. Tatabahasa sosial yang dilanggar ialah:

1. Pelayan menyangka panggilan Kakak dan Mak Cik itu hormat.
2. Pelayan sering memberi panggilan hormat kepada lelaki, tetapi menggunakan panggilan mesra dengan perempuan.
3. Pelayan tidak berbudi bahasa apabila melawan pelanggan. Orang berbudi bahasa akan meminta maaf.
4. Pelayan tidak tahu membezakan suasana rasmi dan tidak asmi. Pelanggan tidak mahu dimesrai atau dikeluargai oleh orang yang tidak dikenali. Pelanggan cuma mahu dihormati dalam suasana perniagaan, sama ada perniagaan kecil atau besar.
5. Bentuk panggilan hormat ialah Encik, Cik, Tuan, Puan dan Cik Puan.

Seorang bekas tentera yang berniaga makanan di sebuah medan selera di Manjung, Perak (Jun 1994) mengamalkan sistem panggilan rasmi seperti dalam perkhidmatan tentera. Beliau dan pelayan restorannya memanggil pelanggan Tuan, Puan, Encik, Cik, dan Cik Puan. Restorannya menerima ramai pelanggan setiap masa.

Peristiwa 6
Dalam cuti sekolah pada 27 Mei 1995, sekumpulan guru sampai di Kuala Perlis bagi menaiki feri ke Kuah. Mereka sedang mencari tempat letak kereta.

Penjaga kereta: Abang boleh hantak sana ...
Guru: Encik bercakap dengan siapa?
Penjaga kereta: Dengan abanglah.
Guru: Saya bukan “abang” encik, panggillah saya “encik” sahaja.
Penjaga kereta: Orang kereta lagi besak tak pernah kata apa pun.

Guru-guru itu beredar sebab tidak mahu menggalakkan telatah biadabnya.

Peristiwa 7
Pelayan wanita di gerai Setesen Keretapi Ipoh, 20 Julai 2002, mengambil pesanan makanan daripada sekumpulan pensyarah muda.

Pelayan wanita: Pak Cik nak makan apa?
Pensyarah: Panggillah kami Encik …
Pelayan wanita: Eleh! orang pun ada bahasa … (sambil mencebik) )

Memang wujud salah faham seperti ini. Ramai orang luar bandar memikirkan bentuk panggilan keluarga itulah panggilan hormat. Ahli bahasa dan sistem kurikulum sekolah juga tidak memberi perhatian kepada unsur budaya dalam komunikasi. Ini juga tidak diketahui oleh orang awam di bandar juga.

Peristiwa 8
Seorang jurujual Cina di Mun Loong, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur (Mei 1993) mempelawa pelanggan ke kedai.

Jurujual Cina: Sila Kakak, Mak Cik ...

Jurujual Cina berumur sekitar 50 tahun, dan pelanggan wanita lebih muda.

Peristiwa 9
Seorang India tua yang menjual cendol di hadapan Pos Malaysia di Bandar Melawati, Kuala Lumpur (Ogos 1994).

India tua: Abang mahu apa? (India sekitar 60 tahun).
Pelajar sekolah: Abc …

Pelajar masih berseluar biru tua, sekolah rendah, berumur sekitar 9 tahun.

Peristiwa 10
Pemandu pelancong membawa pelancong Malaysia ke Danau Toba (Disember 1996) memanggil para pelancong wanita Pak Cik dan Mak Cik. Apabila ditegur, katanya pelancong Malaysia mengajar mereka memanggil demikian. Ternyata orang Melayu sendiri tidak fasih dalam tatabahasa sosial.

Peristiwa 11
Pemandu pelancong yang membawa pelancong Malaysia ke Tankuban Prahu di Bandung (Ogos 1996) asyik memanggil pelancong Malaysia yang terdiri daripada empat orang Datin dan enam profesor dan duabelas pegawai tinggi sebagai Pak Cik dan Mak Cik.
Setelah tidak tahan lagi seorang Sang Datin Profesor lalu berkata Jangan panggil saya “Mak Cik,” geli geleman aku. Sambil menggigil.

Peristiwa 12
Juruwang wanita muda di Maybank, Tanjong Malim memberi resit kepada saya (13 Oktober 2004)

Juruwang wanita (muda): Ini resit Dik.
Saya: terima kasih Cu!

Analisis
Tentulah ada orang Malaysia yang mengajar pemandu pelancong Indonesia menggunakan bentuk panggilan Pak Cik dan Mak Cik memikirkan itulah panggilan hormat. Juruwang Maybank juga memikirkan panggilan Adik itu sebagai hormat. Ternyata kita sendiri tidak memahami budaya panggilan hormat bahasa sendiri. Pada hal bentuk panggilan Bapak dan Ibu yang digunakan oleh orang Indonesia itu jelas menunjukkan sistem budaya yang menghormati orang. Sistem itu jelas membezakan antara budaya hormat dan mesra. Tatabahasa sosial yang dilanggar ialah:

1. Pelmandu pelancong Indonesia memanggil pelancong Malaysia Pak Cik dan Pak Cik tidak mengetahui perbezaan anatara panggilan hormat dan panggilan mesra. Panggilan mesra kepada orang yang tidak dikenali adalah tidak sopan.
2. Faktor umur sangat penting. Memanggil orang muda daripada kita sebagai Abang hanya dilakukan dalam konteks saudara-mara sendiri. Orang lain di luar lingkungan keluarga tidak ada hak berbuat begitu. Penjual cendol India dan jurujual Cina bukan sahaja melanggar tatabahasa sosial, bahkan melucukan dan tidak siuman.
3. Memanggil orang tua yang lebih tinggi taraf sebagai Adik adalah perbuatan memperbudakkan orang yang dilawan berakap, bukan tanda hormat.

2.2.3 Menggunakan panggilan intim sebagai panggilan hormat

Di Kuala Lumpur, terdapat ramai gadis bujang yang tinggal sesama mereka. Mereka memasak sendiri, dan membeli bekalan makanan di pasar-pasar malam. Oleh sebab ramai daripada mereka datang dari kampung, maka mereka membawa budaya kampung ke bandar. Salah satu daripadanya ialah, mereka menggunakan panggilan keluarga di kampung. Akibatnya, ada yang ada yang merisaukan.

Peristiwa 13
Sebuah peristiwa penggunaan panggilan intim kepada bukan orang yang intim berlaku di sebuah pasar malam di Keramat. Dalam peristiwa ini seorang gadis kilang baru pulang dari bekerja dan ingin membeli ikan keli (Julai 1994).

Gadis kilang: Berapa sekilo bang?
Peraih Indon: Tak mahal dik, saya boleh kira murah sahaja.
Gadis kilang: Kasi tahulah berapa, senang saya nak beli.
Peraih Indon: Hai Cik adik cepat marah ... janganlah marah dik ...
Gadis kilang: Jangan gatallah ...
Peraih Indon: Tak apa, kan adik ada. Tentu boleh garu ...
Analisis
Peraih Indon memang menggatal. Tetapi bukan dia yang menggatal dulu. Perasaan itu berpunca daripada bentuk panggilan gadis itu. Gadis itu yang memulakannya. Gadis tersebut melanggar peraturan sosio udaya bahasa Melayu. Apabila dia menggunakan bentuk panggilan abang, dia menimbulkan suasana intim kepada orang bukan intim. Peraih Indon merasa dikasihi dan bukan dihormati. Tatabahasa sosial yang dilanggar ialah:

1. Di kampung gadis itu memanggil lelaki yang bukan keluarga atau tidak dikenali sebagi abang.
2. Panggilan abang juga digunakan untuk suami, tunang atau kekasih. Itulah sebabnya peraih Indon itu merasa dia dikasihi seperti seorang kekasih, bukan dihormati.

Panggilan yang sesuai bagi peraih ikan ialah Encik. Hormatilah peraih Indon itu, bukan dimesrai dan dikasihi. Peraih Indon itu juga mesti memanggil gadis itu Cik, Cik Puan atau Encik.

Peristiwa 14
Wanita pelayan di sebuah Gerai di Kampung Baru (Julai 2000) sedang mengambil pesanan daripada empat pemuda yang duduk semeja.

Pelayan wanita: Abang dah order.
Pelanggan: Belum. Kami nak order sekarang.
Pelayan wanita: Okay, abang nak makan apa?

Semua pemuda tersebut memandang-mandang antara satu sama lain sambil senyum-senyum apabila dimesrai sebagai kekasih. Suami pelayan yang sedang memasak menjeling-jeling curiga. Sebarang kecurigaan seperti itu tidak akan berlaku sekiranya pelayan memanggil semua orang Encik atau Tuan. Para pelajar lelaki UPSI yang sering makan di restoran Pattani juga menikmati layanan yang sama. Gadis-gadis Pattani yang melayan mereka memang mengetahui aspek ini. Mereka menggunakannya bagi menarik dan memanipulasi pelanggan supaya suka datang ke restoran mereka.

2.2.4 Menggunakan gelaran sendaan sebagi gelaran hormat

Pelanggan di kedai makan, di stesen petrol, sering dipanggil bos. Orang bukan Melayu juga sering menggunakan gelaran ini.

Peristiwa 15
Pelayan stesen: Berapa bos?
Pelanggan: Panggil saya encik saja!
Pelayan stesen: Bos serupa saja!

Analisis
Ada semacam kesedaran pada pihak pelayan bahawa panggilan bos itu tidak kena, tetapi masih suka meneruskan amalan begitu. Ada juga kepercayan semacam memanggil orang dengan panggilan Encik, Tuan, Cik, Cik Puan dan Puan itu keterlaluan. Tatabahasa sosial yang dilanggar ialah:

1. Pelayan stesen petrol merendahkan taraf orang kepada taraf mereka.
2. Panggilan bos adalah menghinakan dan mempersenda pelanggan.

Bos ialah panggilan merendah orang yang dilawan bercakap. Gelaran ini asalnya dipopularkan dalam filem P. Ramli. Ada dua orang yang digelar bos. Pertama, Ibrahim Pendek memanggil ketua penyamun bos. Atau samseng memanggil kepala samseng Salleh Kamil bos. Kedua, P. Ramli memanggil Hj. Bakhil bos. Kedua-duanya adalah panggilan mempersenda darjat orang yang dilawan bercakap. Pelanggan perlu dihormati bukan dipersenda.

2.2.5 Menggunakan panggilan hormat hanya dalam bahasa Inggeris

Adalah tidak benar pekerja, pelayan, pemandu teksi kita tidak mengetahui bahasa hormat. Mereka pandai menggunakan bahasa hormat dalam bahasa Inggeris. Tetapi ada semacam keengganan menggunakan bahasa hormat dalam bahasa Melayu. Ini menunjukkan budi bahasa yang sudah luntur.

Peristiwa 16
Seorang pemandu teksi menyampbut sepasang pelancong asing di Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Abdul Aziz, Subang (Ogos 1998). Dalam bahasa Inggerisnya yang patah-patah dia berkomunikasi dengan agak berkesan.

Pemndu teksi: Come polo me, Sir, Mem polo me ... You go where?
Pelancong: Hotel Hilton International. Can you take us there?
Pemandu Teksi: Yes Sir ... Yes Mem. Very gud Sir!
Pelancong: Thank you ...

Peristiwa 17
Peristiwa ini berlaku dalam penerbangan MH 703 - Manila ke Kuala Lumpur, pada 10 April 1996.

Pramugara: Pak Cik nak makan ayam atau daging?
Penumpang: Ayam.

Kemudian dia bertanya pula kepada orang berkulit putih di belakang.

Peramugara: What is your choice Sir? Chicken or beef?
Penumpang: Oh, yes, beef please.

Peristiwa 18
Orang Meayu berpendidikan tinggi mengekalkan budaya hormat walaupun apabila bertutur dalam bahasa Inggeris. Berikut ialah senarai soalan yang disediakan oleh seorang wartawan New Straits Times, Puan Rose Ismail, semasa menemuduga seorang profesor. Perhatikan beliau tidak pun menggunakan you dalam temuduga tersebut.

1. What are the translation needs of Malaysia? What sort of books should be considered for translation? What are the criteria?
2. What is the status of current translation efforts? Has there been any progress at all? If not, why?
3. Does Prof. think the Malaysian Institute of Translation is not moving fast enough towards producing more translated works? What is it not doing right? (These two questions may be sensitive but perhaps Prof. could remain anonymous for this.)

Sebanyak lapan soalan ditanyakan, ganti nama you tidak pernah digunakan.

Analisis
Pemandu teksi ini sangat hormat kepada pelancong asing dan isterinya. Dia tidak pula memanggilnya Brother (Abang) atau Little Uncle (Pak Cik). Pandai dia memanggil Sir yang bermaksud Tuan dan Mem yang bermaksud Puan. Tetapi anehnya, orang yang sama akan memanggil orang Melayu Abang, Pak Cik, Kakak, Mak Cik, dll. Orang Melayu memang memahami adanya budaya hormat, tetapi tidak mengamalkannya kepada bangsa sendiri. Tatabahasa sosial yang dilanggar ialah:

1. Tidak menggunakan bentuk hormat kepada orang Melayu, asyik hendak bermesra dengan menggunakan panggilan keluarga.
2. Amalan ini sekali gus merendahkan taraf pelanggan Melayu.

Panggilan Sir itu betul. Pramugara mesti menghormati penumpang, dan tidak memanggilnya seperti ahli keluarga. Oleh sebab itu dia memanggil penumpang Sir dan tidak menggunakan bentuk panggilan keluarga Brother, Uncle atau Auntie. Penumpang yang dipanggil Pak Cik itu sebenarnya ialah Almarhum Prof. Ali Hasjmi, bekas Gabenor Acheh. Beliau adalah seorang ulama besar. Beliau lebih daripada layak dipanggil Tuan atau Bapak. Penumpang orang putih itu yang dipanggil Sir tadi ialah seorang pengangkut sampah dari Chicago.

Mungkin pramugara itu tersalah andaian, bahawa memanggil Tuan adalah keterlaluan. Malah ada suatu notis di Pejabat Daerah Bentung yang berbunyi Hormat itu bukan Ampu. Ini menunjukkan betul wujud budaya enggan menghormati orang dengan panggilan Tuan dan Puan, malah sering dianggap perbutan itu sebagai perbuatan mengampu.

2.2.6 Menggunakan bahasa rendah dalam majlis rasmi

Seorang artis wanita mencuba menarik minat penonton supaya menikmati rancangannya. Walau bagaimanapun, artis yang juga menjadi pengacara majlis di televisyen itu tidak mengiktiraf taraf formal sesuatu majlis yang ditayangkan di televisyen itu.

Peristiwa 19
Pengacara rancangan kelab remaja di televisyen: Masa cuti lalu ai ... berserta kru televisyen ... wiol buat syuting di ... Harap yuol akan menonton apa yang wiol sediakan untuk yuol ...

Peristiwa 20
Seorang artis wanita mengiklankan segmen muziknya untuk penonton: Ai sudah rakamkan empat buah album untuk yuol. Yuol mesti dengar lagu-lagu ai. Ai akan pilih lagu-lagu yang menarik spesiali untuk yu ... Penerbit ai dan member kru telivisyen ... deiol telah menyediakan rancangan spesyel untuk yuol. Wiol telah bekerja keras untuk yuol.

Peristiwa 21
Pengguna bahasa pasar mudah menyamatarafkan semua orang dengan tarafnya sendiri (Kampung Baru, Ogos 1997)

Pelayan perempuan: Yu nak makan apa? Yu seleklah makan dari meja tu, yu ambiklah apa yu nak. Kemudian yu bawak kat ai, ai kira bagi kat yu.
Pelanggan: Cik puan, panggillah pelanggan ‘cik’ ... ‘encik’ dan ‘puan.’ Itu panggilan hormat.
Pelayan: Yu tak suka tak pa ... wiol tak pernah dengar orang komplen pun ....

Analisis
Bahasa pasar ialah bahasa yang menggunakan struktur ayat Melayu tetapi perkataan campuran dengan perkataan bahasa pinjaman. Yang paling ketara ialah bahasa pasar menggunakan kata ganti nama asing, iaitu ai, yu, wiol, yuol, deiol, gua, lu, gua semua, lu semua, dia orang, semua orang, lu orang, kita orang, aya, ane, bai, dll.

Bahasa pasar adalah bahasa orang tidak terpelajar. Atau, digunakan oleh orang terpelajar kepada orang tidak terpelajar. Ini bukan bahasa rapi dan bahasa rasmi. Ini bahasa rendah, layak digunakan dalam perhubungan dengan rakan-rakan di luar majlis rasmi, di pasar, di dapur, di perhentian bas, dll. Dalam rancangan rasmi melalui televisyen ke seluruh negara, bahasa pasar tidak wajar digunakan. Menggunakan bahasa pasar ini sangat merendahkan taraf orang yang dilawan bercakap. Tatabahasa sosial yang dilanggar ialah:

1. Budaya Melayu memerlukan bahasa yang rapi digunakan dalam suasana rasmi. Bahasa pasar ini tidak ada tempat dalam majlis rasmi.
2. Menggunakan ganti nama bahasa pasar kepada orang datang daripada budaya rendah. Budaya tinggi menuntut bahasa yang rapi.
3. Dengan mengeyu-yukan penonton, pengacara menurunkan semua orang ke taraf mat dan minah rock sahaja.
4. Televisyen adalah saluran rasmi. Bahasa pasar dan bahasa campur-aduk tidak ada tempat dalam saluran rasmi.
5. Tidak menggunakan neka bahasa baku. Dalam suasana rasmi, perkataan dan sebutan pun mesti rasmi, iaitu bahasa baku.
6. Bahasa pasar tidak ada kehalusannya, peri laku penutur bahasa pasar juga akan menjadi kasar dan sumbang. Apabila kita menggunakan bahasa berbudaya tinggi, kita tidak tergamak berkelakuan kasar dengan pelanggan.

Apabila pelayan menggunakan ganti nama yu kepada pelanggan, pelanggan merasa tidak dihormati. Malah dia merasakan dia disamakan dengan pelayan remaja yang menyebut dirinya ai. Pada pihak pelayan pula, apabila dia menggunakan kata ganti nama yu kepada semua pelanggan, dia merasakan dia sama taraf dengan pelanggan. Oleh itu dia telah berlagak bahawa dia wajar menjawab kata-kata pelanggan. Pelanggan adalah penting. Tanpa pelanggan perniagaan kita tidak ada. Oleh sebab itu pelanggan adalah bertaraf lebih tinggi daripada pelayan. Kita tidak boleh merendahkan mereka dengan mengeyu-yukan mereka. Elakkan perbalahan dengan pelanggan. Ini akan dapat kita buat dengan memanggil mereka Encik, Tuan, Puan, Cik dan Cik Puan. Gugurkan sama sekali ganti nama yu dan ai.

Apabila kita mahu menggunkan bahasa tinggi buanglah ganti nama pinjanan. Gunakan ganti nama hormat, iaitu: tuan, puan, encik, cik, para penonton, para pendengar, para peminat, barulah perilaku penutur juga turut berubah.

2.2.7 Menyebut nama batang tubuh orang bertaraf tinggi

Kita dibiasakan dari kecil tidak menyebut nama ibu bapa kita apabila memanggil mereka. Ini adalah kerana menyebut nama batang tubuh orang yang kita hormati itu adalah tidak sopan.

Persitiwa 22
KUALA LUMPUR 26 Sept. (2003). Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi meminta Kementerian Pembangunan Usahawan (KPUM) supaya menyediakan satu rangka tindakan bagi mempromosikan produk francais Malaysia yang bertaraf dunia ke pasaran global. ......

Abdullah berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan Pameran Francais Antarabangsa Malaysia (FIM) 2003 anjuran MFA di Pusat Dagangan Dunia Putra di sini hari ini.

Abdullah berkata, Malaysia juga boleh ditempatkan sebagai pusat serantau bagi francais global di Asia Tenggara.

Pada majlis itu, Abdullah turut menyampaikan Anugerah SuperBrand kepada enam syarikat francais iaitu Smart Reader Worldwide Sdn. Bhd., Memory Lane (M) Sdn. Bhd., Kyros Kebab (Gettmore Group), McDonald's, Edaran Otomobil Nasional dan 1901.

Peristiwa 23
Kerani: Selamat pagi Dato’ Low
Dato’ Low: Selamat pagi

Analisis:
Merujuk kepada Perdana Menteri dengan namanya sahaja adalah tidak hormat. Dato’ Seri Rfidah Aziz pernah menegur orang suaya tidak memanggil Perdana Menteri sebagai Pak Lah. Betul kata Dato’ Seri itu. Beliau peka terhadap unsur budaya kita. Malangnya, orang yang tidak peka pula mengatakan tidak mengapa. Nama adalah sebahagian daripada batang tubuh kita. Apa-apa pada batang tubuh kita tidak boleh disentuh. Tatabahasa sosial yang dilanggar ialah:

1. Menyebut nama batang tubuh orang yang dihormati adalah biadab.
2. Amalan wartawan Barat bertentangan dengan budaya kita dan tidak perlu diikuti bulat-bulat.

Kita boleh membuat definisi sendiri dalam amalan kewartawanan kita. Inilah contoh apa yang Barat itu tidak semestinya diterima sahaja. Kita boleh menggunakan ganti nama hormat beliau apabila merujuk kepada beliau lagi. Tidak perlu biadab. Kerani juga tidak boleh menyebut nama Dato’ Low, cuma sebut Selamat Pagi Dato’ sahaja.

2.2.8 Menggunakan bahasa kanak-kanak dalam majlis rasmi

Ramai penutur yang tidak memahami peraturan tentang penggunaan bahasa kanak-kanak atau manja. Menggunakan nama sendiri menggantikan saya adalah adalah bahasa kanak-kanak. Bahasa kanak-kanak hanya patut digunakan oleh kanak-kanak kecil dalam lingkungan keluarganya sahaja. Apabila orang perempuan dewasa masih menggunakan bahasa kanak-kanak, ia dianggap tidak matang, tidak tahu menghormati majlis atau orang. Apabila orang lelaki dewasa pula menggunakan bahasa kanak-kanak, maka lakuan bahasa begini amatlah tidak sesuai. Ini adalah tidak sopan digunakan di hadapan khalayak ramai atau dalam urusan rasmi.

Peristiwa 24
Artis menjawab soalan wartawan.
Wartawan: Apa kegemaran Lucy ...
Artis: Lucy … suka ...

Peristiwa 25
Pengangkat berat: Alek memang jaga makan dan tidur …

Peristiwa 26
Pensyarah UPSI berseminar di Beijing pada 8-15 Oktober 2002, dan seorang pemandu pelancongnya menyebabkan ramai orang gelisah.

Pemandu pelancong: Anuar akan terangkan perjalanan kita hari ini …

Apabila diterangkan bahawa hanya lelaki lembut yang menggunakan nama sendiri bagi menggantikan saya, … dia masih begitu. Ada orang Malaysia sendiri yang memberi ajaran yang sesat begini.

Analisis
Orang dewasa tidak patut menggunakan nama sendiri dalam percakapan dengan orang lain, lebih-lebih lagi dalam suasana rasmi. Suasana rasmi tidak membolehkan kita menggunakan bahasa manja atau bahasa kanak-kanak. Bahasa kanak-kanak hanya diguanakan dengan ahli keluarga yang lebih tua, seperti abang, kakak, ibu, bapa, datuk atau nenek. Menggunakan bahasa kanak-kanak terhadap orang lain adalah ‘mengada-ngada.” Tatabahasa sosial yang dilanggar ialah:

1. Mengada-ngada dalam majlis rasmi.
2. Merendahkan taraf orang yang dilawan bercakap.
3. Bermanja dengan orang yang tidak patut dibuat demikian.

2.2.9 Menyentuh tubuh orang bertaraf tinggi

Dalam apa bahasa sekalipun, fungsi sentuhan adalah berkaitan. Ada kalanya fungsi menyentuh ini sama sekali bertentangan antara satu budaya dengan yang lain. Dalam bahasa Melayu menyentuh orang yang dilawan bercakap boleh jadi tidak sopan dan sama sekali dilarang.

Peristiwa 27
Pelajar: Sori Prof. saya tidak dapat menghantar esei semalam (Tangan pelajar menyentuh lengan profesor!)
Profesor: Simpan tangan kamu, tidak perlu menyentuh saya.
Pelajar: Oh!

Analisis
Dalam budaya orang Melayu, menyentuh orang bukanlah lakuan yang lazim. Hanya dalam keadaan tertentu seperti kematian, sakit, kemalangan, barulah ada pihak yang memegang tangan atau bahu orang yang dilawan bercakap. Itupun, kita hanya menyentuh lengan dan bahu. Kepala tidak boleh disentuh sama sekali. Orang muda atau orang bertaraf rendah tidak menyentuh orang bertaraf tinggi. Kita juga tidak menyentuh orang berlainan jantina. Tidak juga ahli keluarga sendiri. Kempen kasih sayang di televisyen menunjukkan pemimpin Melayu mencium isteri di depan khalayak menyebabkan orang Melayu yang memegang nilai tradisional merasa gelisah. Tatabahasa sosial yang dilanggar:

1. Orang bertaraf tinggi boleh menyentuh yang bertaraf rendah.
2. Pelajar adalah tidak sopan menyentuh profesor.
3. Menyentuh kepala tidak dibenarkan.

Kepala adalah bahagian tubuh yang paling dihormati. Lelaki bersalaman dengan perempuan melibatkan menyentuh bukan muhrim, ini menyalahi hukum agama.

3. Bukan sekadar tatabahasa, ada tatabahasa sosial

Dalam menggunakan bahasa, ada dua aspek penting. Pertama ialah peraturan-peraturan seperti sebutan, ejaan, tatabahasa, kosa kata, tanda baca dll. Aspek ini dipanggil mekanika bahasa. Kedua ialah perkara seperti pilihan ganti nama , sistem panggilan, bentuk hormat, bentuk bahasa, sentuhan, taraf sosial, taraf pendidikan, usia dll. adalah juga penting. Malah lebih penting. Aspek ini dipanggil dinamika bahasa. Ada peraturan-peraturan yang menuntut kita menggunakan sopan dan santun bahasa. Inilah yang dipanggil tatabahasa sosial. Tatabahasa sosial belum mendapat tempat sewajarnya dalam kursus bahasa Melayu baik di sekolah mahupun di institusi pengajian tinggi.

Orang-orang yang tidak bersekolah mahir menggunakan bahasa tanpa belajar mekanika bahasa. Mereka pandai menggunakan bahasa hormat apabila bercakap denagn pegawai-pegawai tinggi di pejabat-pejabat kerajaan. Orang-orang yang belajar mekanika bahasa sahaja, akan mengalami masalah apabila tidak diajar hal-hal dinamika bahasa yang menyangkut kesantunan berbahasa.

3.1 Dari suasana tidak rasmi ke suasana rasmi

Kita sudah meluaskan penggunaan bahasa Melayu ke bidang luar daripada lingkungan keluarga. Kita sudah keluar daripada lingkungan kampung di mana setiap orang ada kaitan keluarga. Ini perlu difahami supaya hubungan di antara ahli keluarga tidak disamakan dengan hubungan di luar ahli keluarga. Kita perlu menggunakan bentuk panggilan hormat menurut taraf orang yang dilawan bercakap, bukan menurut rasa orang yang bercakap. Kita menghormati pelanggan dengan menggunakan bentuk panggilan hormat. Bentuk panggilan keluarga digunakan bagi menunjukkan mesra. Dalam hubungan rasmi, iaitu di luar hubungan keluarga, tujuan kita berkomunikasi bukan bagi menunjukkan mesra, tetapi hormat.

Apabila kita memanggil orang, kita menggunakan kata panggilan tertentu. Kata panggilan terdiri daripada kata-kata gelaran seperti tuan, puan, encik dll, dan juga kata ganti nama seperti kamu, engkau, awak dll. Za'ba menggunakan istilah pemadan taraf. Kita memadankan panggilan kita dengan taraf sosial seseorang dalam masyarakat. Bagaimanakah kita menghiktiraf taraf mereka? Cara kita mengiktiraf taraf mereka ialah dengan memanggil mereka dengan menggunakan bentuk panggilan hormat. Apabila berurusan dengan pelanggan, tidak kira pelanggan yang datang ke gerai di tepi jalan atau syarikat multinasional, bentuk panggilan hormat yang perlu digunakan serupa sahaja. Yang datang itu pelanggan. Pelanggan mesti dihormati.

3.1.1 Panggilan dan ganti nama tidak rasmi

Suasana tidak rasmi seperti dalam keluarga atau kenalan biasa dapat dilihat dalam contoh berikut. Katakanlah, Bidin bercakap kepada Mamat, Bidin akan memanggil Mamat berdasarkan perbezaan umur antara keduanya. Kalau Mamat lebih tua, Bidin akan memanggil Mamat dengan kata panggilan Abang. Jikalau Mamat jauh lebih tua, Bidin akan menggunakan kata panggilan Pak Cik. Jikalau Mamat lebih tua lagi, Bidin akan menggunakan kata panggilan Datuk atau Tuk. Kalau Bidin dan Mamat sebaya, Bidin akan memanggil Mamat awak, atau engkau. Kalau Mamat jauh lebih muda daripada Bidin, Bidin akan memanggilnya dengan nama peribadi iaitu Mamat. Begitu juga sebaliknya.

Kata panggilan mesra seperti ini boleh digunakan apabila kita bercakap dengan orang yang ada perhubungan mesra dengan kita. Sebagai contoh, Bidin dan Mamat kenal baik antara satu dengan lain. Mereka mungkin orang sekampung, berjiran, satu taraf dalam masyarakat, menjadi anggota kumpulan yang sama dan seumpama itu. Ertinya mereka sangat kenal satu dengan lain. Dalam keadaan begitu kata panggilan ragam mesra dianggap sopan, dan diterima sebagai budi bahasa yang halus.

Kata panggilan mesra tidak boleh digunakan kepada orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga atau kenal biasa dengan kita. Sebagai contoh, kalau Bidin seorang kerani pejabat, dan Mamat ialah ketuanya, Bidin tidak boleh memanggil Mamat menggunakan kata panggilan mesra. Perbuatan itu menjadi perbuatan yang tidak sopan, kerana perhubungan antara Bidin dan Mamat adalah perhubungan sekerja, bukan perhubungan mesra. Hubungan sekerja adalah hubungan rasmi, oleh itu Bidin hendaklah menggunakan panggilan rasmi apabila bercakap dengan Mamat. Panggilan rasmi ialah seperti Tan Seri, Datuk, Tuan, Tuan Haji, Puan, Puan Hajah, Encik, Saudara dan Saudari.

Kakitangan pejabat-pejabat kerajaan sering tidak menggunakan kata panggilan yang betul apabila berhubungan dengan orang ramai. Mereka menggunakan kata panggilan mesra sedangkan antara mereka dan orang ramai yang datang ke pejabat kerajaan hanya ada hubungan rasmi semata-mata. Di pejabat, para pelajar dan petugas lain hanya boleh memanggil petugas perempuan sebagai Puan Rohana, Cik Shakira, Encik Nazrul, dll. Memanggil mereka dengan panggilan keluarga adalah melanggar peraturan tatabahasa sosial kesantunan bahasa Melayu.

Kesalahan menggunakan kata panggilan mesra dalam urusan rasmi adalah kesalahan yang serius. Perbuatan itu adalah biadab. Di dalam hubungan rasmi, seseorang tidak boleh dipanggil berdasarkan umur atau hubungan keluarga. Hubungan rasmi ditentukan oleh taraf seseorang, bukan umur seseorang.

3.1.2 Panduan panggilan hormat untuk urusan rasmi

Ada enam panduan bagi menggunakan panggilan rasmi dalam bahasa Melayu.

1. Sekiranya diketahui orang itu mempunyai gelaran anugerah (Tun, Toh Puan, Datuk, Datin, Datuk Seri, Datuk, Datin, Yang Berhormat, dll.); nama profesion (Doktor, Ustazah, Cikgu, dll.); nama pangkat (Inspektor, Kolonel, dll.), gelaran tradisional (Tuk Empat, Tuk Lurah, dll.), anugerah kecemerlangan (Sasterawan Negara, Ibu Mithali, dll.) gunakan nama gelaran tersebut sebelum nama batang tubuh. Apabila ada lebih daripada satu, gunakanlah gelaran yang tertinggi sahaja. Amalan menyenaraikan lebih daripada satu boleh diterima, tetapi menjadi aneh apabila nama seseorang menjadi berjela-jela.
2. Tuan, untuk semua lelaki, terutama yang dikenali sebagai tokoh penting dalam masyarakat. Jikalau dia sudah menunaikan haji, gunakan Tuan Haji.
3. Puan, untuk semua wanita, lebih-lebih lagi sekiranya diketahui dia sudah berkahwin. Jikalau dia sudah menunaikan haji, gunakan Puan Hajah. Perhatian perlu diberi kepada gelaran Tuanku, Tuan Puteri, Tuan Pengerusi, Tuan Rumah, dll.
4. Encik, atau Cik boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan, sama ada sudah berkahwin atau belum. Ada amalan menggunakan Puan untuk perempuan berkahwin seperti dalam budaya Inggeris. Sekiranya tidak pasti gunakan Cik Puan.
5. Saudara dan Saudari, untuk pemuda dan pemudi antara 16 tahun hingga 25 tahun. Boleh juga digunakan kepada orang-orang yang dapat dianggap sebagai setaraf atau lebih rendah daripada yang bercakap. Umpamanya, seorang pemimpin boleh memanggil semua orang Saudara. Encik, atau Cik boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan, sama ada sudah berkahwin atau belum.

3.1.3 Panduan panggilan tidak rasmi

Panduan berikut akan dapat membantu kita menggunakan sistem panggilan dalam bahasa Melayu bagi konteks tidak rasmi.

1. Gunakanlah panggilan Pak Cik, Mak Cik, Abang dan Kakak kepada orang-orang yang kita kenali dengan mesra sahaja. Apabila diguankan di tempat yang rasmi, panggilan-panggilan ini menjadi panggilan biadab.
2. Panduan panggilan dalam perniagaan mesti rasmi. Dalam perniagaan, semua urusan adalah rasmi. Bentuk sapaan rasmi sahaja yang digunakan. Untuk lelaki gunakanlah: Tuan dan Encik. Untuk perempuan gunakanlah Puan, Cik Puan, Encik atau Cik sahaja. Panggilan keluarga seperti pakcik, makcik, abang, kakak, dan adik tidak terlibat kerana ini bukan lingkungan keluarga.
3. Sekiranya pelanggan mempunyai gelaran seperti Tun, Toh Puan (Sebutannya Tuk Puan), Datuk, Datin, Datuk Seri, Datuk, Datin Yang Berhormat, Doktor, Ustaz, gunakanlah nama gelaran atau nama profesion itu.
4. Amalan dalam bahasa Jepun menggunakan satu fatwa mudah dan sopan. Ini boleh kita tiru. Apabila orang pertama (saya, aku, kita, kami) bercakap dengan orang kedua (awak, kamu, kalian) bentuk panggilan mulia atau lebih tinggi digunakan (Panggilah Tuan dan Puan). Apabila orang pertama dan kedua bercakap mengenai orang ketiga (dia, beliau, mereka), maka orang ketiga itu lebih dimuliakan (Panggilah beliau).
5. Elakkan menggunakan ganti nama ‘anda’ dan ‘kalian’ terhadap orang yang lebih mulia. Anda dan kalian menurunkan taraf khalayak pendengar kepada taraf kita. Adalah biadab menurunkan taraf orang mendengar kepada taraf kita. Kita mesti sentiasa meletakkan orang satu tahap di atas tahap kita.

Perkara yang perlu sangat dijadikan peraturan ialah, apabila panggilan tidak rasmi digunakan di tempat yang rasmi, maka panggilan-panggilan ini menjadi panggilan biadab.

3.2 Menggunakan panggilan dan gelaran hormat

Orang bertaraf tinggi, kita sapa dengan bentuk panggilan rasmi, atau dengan gelaran Dato’, Tan Sri, Dr, Ir, dll. sekiranya bergelar. Orang yang kita belum kenal biasa hendaklah dipanggil dengan panggilan rasmi. Panggilan rasmi menunjukkan hubungan rasmi, bukan hubungan keluarga atau mesra. Ahli keluarga dan orang yang kita kenal biasa sahaja yang kita panggil dengan penggilan mesra. Itupun dalam suasana keluarga. Suami isteri yang menjalankan tugas di pejabat masih perlu menggunkan panggilan hormat bagi menunjukkan hubungan rasmi, bukan menunjukkan hubungan mesra.

Ada dua faktor yang menentukan bagaimana kita menggunakan bentuk panggilan dalam bahasa Melayu: pertama ialah suasana, sama ada rasmi atau tidak rasmi. Kedua taraf orang yang dilawan bercakap.

3.2.1 Susunan menggunakan gelaran

Ada tiga jenis gelaran, ini dapat dilihat dalam jadual berikut.

Bil.
Profesional
Anugerah
Warisan
1.
Prof.
Dato’
Tengku
2.
Dr.
Datuk
Syed
3.
Ir.
Datin
Raja
4.
Ar.
Tan Sri
Ungku
5.

Puan Sri
Tunku
6.

Tun


Gelaran tersebut hendaklah disusun menurut tarafnya. Bentuk panggilan digunakan di depan, diikuti dengan gelaran anugerah, gelaran profesional, dan gelaran warisan. Gelaran warisan mestilah dirapakan dengan nama batang tubuh orang berkenaan. Ada amalan meletakkan anugerah menurut tarikh anugerah diberi seperti profesor diletakkan di depan sekali. Yang terbaik, ikutlah kaedah berikut.


Panggilan
Nama Anugerah
Nama Profesional
Nama Warisan
Nama Penuh
Y.A. Bhg.
Tun
Dr.
Raja
Ahmad Adam
Y.B.
Dato’ Seri
Dr.

Rais Yatim
Y. Bhg.
Dato’
Brig. Jen. (B)
Syed
Husin


3.2.2 Gelaran jawatan agama

Orang yang memegang jawatan agama juga perlu diberi perhatian. Jawatan mereka ialah: mufti, kadi, mudir, imam, bilal, siak, guru, guru, lebai, dan mudim. Semuanya bergelar Tuan.
3.2.3 Susunan jawatan

Dalam konteks masyarakat Malaysia, kita mungkin berhadaan dengan keadaan yang boleh merumitkan. Lihat jadual di bawah

JAWATAN
Kerajaan
Tradisional
Swasta
Pertubuhan
Gabenor
Tuk Empat
Ketua Pegawai Eksekutif
Pengerusi
YDP Negeri
Tuk Penggawa
COO
Ketua 1
Menteri
Tuk Penghulu
Pengarah Urusan
Presiden
Ketua Menteri
Tuk Ketua
Pengurus Besar
SU Kehormat
Menteri Besar
Tuk Lurah
Pengerusi
SU Agung
KSN
Tuk Batin
Presiden

KSU
Undang


Penyimpan Mohor Raja-raja Melayu
Tuk Bomoh


Datuk Bandar
Tuk Dukun


Ketua Pengarah
Mak Bidan


Pegawai Daerah
Tuk Mudim


Naib Canselor
Tuk Pawang


Rektor
Tuk Guru Silat


Senator
Tuk Syeikh3.2.4 Anugerah kecemerlangan

Begitu juga dengan anugerah cemerlang. Anugerah cemerlang diberi kepada individu yang memberi khidamt cemerlang kepada negara dan masyarakat. Mereka perlu dihormati dengan sapaan dan gelaran yang sewajarnya.


Anugerah kecemerlangan
Anugerah
Nama
Sasterawan Negara
Dato’
Kamaluddin Mohammad
Biduan Negara


Seniman Negara


Olahragawan Negara


Tokoh Maal Hijrah, Guru, dll.


3.3 Peraturan Bahasa

Kemahiran kita menggunakan kata ganti nama, sistem panggilan, sistem gelaran yang betul memang dapat menimbulkan iklim komunikasi yang positif. Namun demikian, dalam peraturan menggunakan bahasa, kita sentiasa dapat meningkatkan keberkesanan komunikasi kita dengan memberi perhatian kepada aspek-aspek tertentu dalam bahasa komunikasi.

3.3.1 Ayat lengkap dari segi tatabahasa

Menggunakan bahasa Melayu dengan mempastikan setiap ayat lengkap, rapi dan terkawal adalah penting bagi meningkatkan karisma penutur. Penggunaan ayat yang lengkap dari segi subjek dan predikat, penggunaan imbuhan, sendi dan sebagainya akan memperlancar komunikasi.

3.3.2 Sebutan baku

Apabila bercakap, sebutan bahasa yang baik akan menunjukkan kita lebih menghormati. Sebarang penggunaan sebutan yang tidak baku, atau penggunaan sebutan dialek menurunkan nilai komunikasi.

3.3.3 Bahasa basahan

Bahasa basahan harian adalah untuk menjalankan aktiviti masyarakat sehari-harian. Bahasa begitu tidak sesuai digunakan dalam urusan rasmi. Oleh itu amat perlu kita melatih diri supaya berdisiplin dalam menggunakan bahasa. Hanya bahasa yang terkawal rapi dapat menyampaikan maksud tinggi.

3.3.4 Bahasa korporat

Bahasa juga sering diklasifikasikan menurut jantina. Ada bahasa lelaki dan ada bahasa perempuan. Ada lelaki menggunakan bahasa perempuan, dan ada perempuan menggunakan bahasa lelaki. Chef yang mempunyai rancangan memperkenalkan resipi di televisyen ternyata menggunakan bahasa perempuan. Penyampai berita wanita di televisyen juga sering menguasai bahasa lelaki. Tetapi yang pentingnya ialah bahasa yang digunakan itu memberi kesan kepada kedudukan dan fungsi sesorang di dalam sesebuah korporat. Yang penting ialah ahli korporat perlu memahami bahasa dan budaya korporat. Stail dan kualiti komunikasi tidak hanya bergantung hanya kepada penghantar dan penerima. Mereka perlu menggunakan bahasa lelaki dalam korporat. Bahasa yang digunakan oleh seorang chef di televisyen tentu sekali tidak sesuai untuk sebuah korporat. Namun, sebuah korporat kecil memerlukan gaya komunikasi yang berlainan berbanding dengan sebuah korporat yang besar dan dikawal ketat, dan bertatatingkat. Dalam semua hal, perlulah dipilih gaya komunikasi yang sesuai. Pada kesimpulannya, Tannen, D. (1990) mengatakan, dalam budaya korporat Amerika, bahasa lelaki lebih sesuai untuk korporat.

Apabila kita menggunakan bahasa rendah dalam pekerjaan maka kesannya tidak positif. Bahasa mesra dan hormat tidaklah sama. Penyelidikan rapi bagi menentukan ciri-ciri mesra dan rasmi perlu dilakukan. Menggunakan bahasa yang betul dalam pekerjaan terpulang kepada pejabat, firma dan majikan. Pekerja perlu dilatih. Bagaimana kita menggunakan bahasa tatkala mengggunakan telefon, menjadi pengacara majlis, berkooperasi bekerjasama, bermesyuarat dll. Kempen seperti yang dilakukan sekarang akan memebri kesedran. Itu fungsi kempen. Kemahiran akan hanya terbina apabila diberi latihan. Oleh sebab itu latihan mesti dijalankan.

3.3.5 Bahasa, wibawa dan karisma

Apabila kita mendengar seseorang bercakap, kita akan membuat kesimpulan terhadap orang yang bercakap dan apa yang dikatakannya. Dengan sendirinya kita akan merasakan orang itu boleh dipercayai atau tidak boleh dipercayai.

4. Implikasi dalam pengajaran

Ada di sentuh di atas tadi bahawa kempen budi bahasa yang dijalankan sekarang adalah berguna. Namun, kempen ada kekurangannya. Kempen adalah sekadar menimbulkan kesedaran. Kempen tidak akan menimbulkan kemahiran. Setelah berkempen, walau bagaimana berhasil sekalipun, kempen akan kekal sebagai kempen. Yang akan menjadi kemahiran ialah latihan. Kita berlatih bagi mendapat kemahiran. Oleh sebab itu, tatabahasa sosial dalam bahasa kita perlu dilatihkan. Boleh dilatihkan di sekolah, di smaktab dan universiti dan di tempat kerja. Rancangan latihan ini boleh mengambil kira judul-judul berikut.

1. Asas Kesantunan Bahasa

2. Suasana Penggunaan Kesantunan Bahasa
a. Suasana dan urusan rasmi
b. Suasana dan urusan tak rasmi

3. Sistem Sapaan
a. Bentuk Panggilan: ganti nama, gelaran dan Jawatan
b. Ganti Nama Diri: orang pertama, kedua dan ketiga
c. Gelaran: warisan, profesion dan anugerah
d. Nama Jawatan: tradisional, kerajaan, swasta dan pertubuhan

4. Kosa Kata dan Ungkapan
a. Pemilihan Kata: matlamat, pemeran, latar dll.
b. Pemilihan rangkai kata

5. Gaya Ungkapan
a. Pembuka Wacana
b. Neka Suasana
c. Pilihan Bahasa: beradat, lengkap, hadith, dll.

Jadual ini dapat diperbaiki bagi keperluan mana-mana institusi dan kelompok pengguna.

5. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat dibuat daripada analisis terhadap peristiwa di atas.

Pertama, ternyata meluasnya masalah penutur bahasa Melayu tidak menguasai tatabahasa sosial. Dengan adanya kempen budi bahasa sekarang, isu ini sudah mendapat perhatian. Cuma penanganannya bagaimana?

Kedua, usaha memasukkan unsur budaya dalam pengajaran bahasa Melayu dapat memperbaiki keadaan. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang akan mula digunakan pada tahun 2003 adalah sukatan pelajaran yang memberi perhatian lebih kepada komunikasi berbanding dengan unsur tatabahasa. Sukatan ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2003. Tetapi dapat dilihat bahawa isinya mengandungi aspek komunikasi, dan sekali gus unsur budaya Melayu. Inilah peraturan tatabahasa sosial yang dimaksudkan. Buat pertama kali, sukatan pelajaran bahasa Melayu tidak seperti senarai kandungan Tatabahasa Dewan. Ini adalah satu kemajuan besar, kerana pegawai kurikulum telah mengetahui bahawa belajar tatabahasa tidak semestinya belajar berbahasa.

Ketiga, kita perlu memberi kesedaran kepada penutur bahasa Melayu dan para pengajar bahasa Melayu, bahawa bahasa Melayu kampungan tidaklah wajar digunakan dalam konteks rasmi, perniagaan dan korporat. Ini satu suasana baru yang berkembang.

Akhirnya, keempat, kita perlu menjalankan banyak lagi penyelidikan terhadap penggunaan dan bentuk panggilan hormat dalam bahasa Melayu. Dalam hal ini kita tidak boleh bergantung kepada penggunaan bahasa harian, atau korpus daripada penggunaan bahasa sekarang. Penggunaan bahasa Melayu sekarang banyak mengandungi kecacatan dalam hal ini. Kita perlu berpandukan kepada dua sumber. Pertama, ialah teks atau manuskkrip lama seperti Sejarah Melayu. Dalam Sejarah Melayu dapat dilihat bahawa raja-raja Melayu memanggil pembesarnya “Tuan.” Wanita kenamaan juga dipanggil “Tuan”, seperti “Tuan Puteri.” dll. Kanak-kanak dipanggil dengan gelaran yang penuh hormat. Kedua, kita berpandukan kepada ahli budayawan yang mengetahui dan mengamalkan tatabahasa sosial ini.

Bibliografi

Adler, Ronald B. & Elmhorst, Jeane Marquardt (1996) Communicating at Work, New York: The MacGraw-Hill Companies In.
Amat Jauhari Moain. (1989). Sistem Panggilan dalam Bahasa Melayu, Satu Analisis Sosiolinguitik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asma Abdullah (1992) Uderstanding the Malaysian Workforce – Guidelines for Managers, Kuala Lumpur: Malaysian Institute of Management.
Asmah Hj. Omar. (1997). Penggunaan Bahasa Dalam Surat Rasmi Bahasa Dalam Komunikasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Amah Hj. Omar. (2004). Bahasa Diraja (edisi baharu). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Austin, W.M. (1965)“Some Social Aspects of paralanguage,” dalam Canadian Journal of Linguistics.
Brown, R. and A. Gilman, A. (1960). “The Pronouns of Power and Solidarity,” dalam T.A. Sebeok (ed.) Style in Language. Cambridge Mass: Massachusetts Institute of Technology Press.
Cozby, Paul C. (1973). “Self-Disclosure: A Literature Review,” dalam Psychological Bulletin.
Ekman, P. editor (1973), Cross-Cultural Studies of Facial expression, New York: Academic Press.
Elgin, Susan H. (1989), Success with the Gentle Art of Verbal self Defence, New Jersey: Prentice Hall.
Ekman, Paul. and Wallace V. Friesen, Wallace V. (1975). Unmasking The Face, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Barbara Eakins and Gene Eakins, “Verbal Turn-Taking and Exchanges in Faculty Dialogue,” kertas kerja Conference on The Sociology of The Languages of American Women, 1976.
Fust, Julius. (1970) Body Language, New York: Pocket Books.
Fairhurst, Gail T. & Sarr, Robert A. (1996) The Art of Framing: Managing Language of Leadership, San Francisco: Jossey Bass Inc.
Flacks, N. & Rasberry, Robert W. (1982), Power Talk, New York: The Free Press.
Goleman, Daniel, (1996) Emotional Intelligence, London: Bloomsbury.
Himstreet, William C. & Baty Wayne M. (1990), Business Communication, Boston: PWS-KENT Publishing Company.
Hisham Altalib (1992), Panduan Latihan bagi Petugas Islam (terjemahan), Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
Nancy M. Henley, (1977). Body Politics: Power, Sex and Nonverbal Communication, New York: Simon & Schuster, Inc.
Jourard, Sidney (1964). The Transparent Self, Princeton, N.J.: Van Nostrand.
Johnson, Keery L. (1993) Selling with NLP, London: Nicholas Brealey Publishing.
Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan. (2004). Budi Bahasa Budaya Kita. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan.
Kouzes, James M. & Posner, Barry Z. (1993) Credibilty, San Francisco: Jossey-Bass Inc., Publishers.
Lakoff, Robin. (1975). Language and Woman's Place, New York: Harper and Row.
Lewicki, Roy J., Hiam, Alexander & Olander, Karen W., (1996) Think Before You Speak, The Complete Guide to Strategic Negotiation, New York: John Wiley & Sons, Inc.
Mokhtar Haji Mohd. Tohar & Ahmad Fawzi M. Basri. (2003). Protokol di Malaysia, Tradisi dan Amalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Slobin, Dan I., Miller, Stephen H. and Porter, Layman W. (1968). “Forms of Address and Social Relations in a Business Organization,” dalam Journal of Personality and Social Psychology.
Tannen, Deborah, (1990) You Just Dont Understand: Wome and men in Conversation, New York: Morrow.
Tannen, Deborah, (1994) Talking From 9 to 5, New York: Morrow.


Biodata

Abdullah Hassan, DJN. JSM. B.A., M.A. (Malaya), Ph.D. (Edinburgh)

Dr. Abdullah Hassan dilahirkan di Teluk Intan, Perak, pada 20 Mac 1942. Beliau mendapat pendidikan rendah di Sekolah Melayu Semanggol dan Teluk Intan, dan menengah di STAR Ipoh. Beliau menerima ijazah B.A. (1967) dan M.A. (1969), dalam bidang Linguistik Pengajian Melayu daripada Universiti Malaya, dan ijazah Ph.D. (1972) dalam bidang Linguistik daripada University of Edinburgh, Scotland.

Dr. Abdullah memulakan kerjaya akademiknya sebagai tutor di Universiti Malaya, Kuala Lumpur (Mei 1967 – September 1969). Selepas menerima ijazah kedoktoran, beliau menyambung kerjayanya di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang (Mei 1972, dan bersara pada Mac 1997). Beliau dilantik menjadi Profesor Bahasa Melayu pada tahun 1980. Kemudian beliau menyandang jawatan Profesor Komunikasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur (Julai 1997 - Jun 2001). Kini beliau menyandang jawatan Profesor Bahasa Melayu di Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak (Julai 2001 hingga sekarang).

Bidang pengajaran dan penyelidikan beliau ialah: Bahasa Melayu, Penilaian dan Pengujian Bahasa, Tatabahasa Melayu, Komunikasi Interpersonal, Teknik Berfikir, Perancangan Bahasa, Perkamusan, dan Terjemahan.

Beliau menerima beberapa penghormatan antarabangsa: (1) British Commonwealth Scholarship daripada United Kingdom bagi pengajian kedoktoran falsafah di University of Edinburgh, 1969-1972; (2) Fullbright-Hays Fellowship daripada Malaysian American Commission for Educational Exchange (MACEE) bagi menjadi profesor kunjungan di Jabatan South Asia Studies, University of California, Berkeley, 1979; (3) Consultant lecturer in English-Malay Translation Course di Regional Language Centre, Singapura, 1980; (4) Distinguished Visiting Professor, di International Studies Center, Ohio Unversity, Athens, USA, iaitu sebagai pemegang keempat Kerusi Tun Razak, 1997-1999; (5) Pengajar Bahasa Melayu di Jabatan Kajian Asia Timur di Johann Woffgang Universiteit, Frankfurt, Jerman, Oktober 2004, dan terakhir menyampaikan syarahan di Institute for East Asian Studies, Leiden University, The Netherlands (April 2007).

Beliau diberi (1) Anugerah Ilmuwan Bahasa (2003) oleh Dewan Bahasa dan Pustaka; (2) Tokoh Ilmuan oleh Pentas dan Kerajaan Perak pada tahun (2004); (3) Tokoh Pejuang Bahasa daripada Persatuan Linguistik Malaysia (2004), dan akhir sekali Profesor Emeritus daripada Universiti Sains Malaysia (Ogos 2006).

Beliau menulis 27 buah buku mengenai bahasa, tatabahasa dan linguistik, dan menterjemah 11 buah buku. Di samping itu, bersama isteri beliau Ainon Mohd. mereka telah menghasilkan 10 buku (berfikir), 8 (komunikasi), dan 10 (kamus).

Prof. Abdullah Hassan lantang memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan dan pentadbiran, DEMI memandaikan bangsa melalui bahasa peribumi.

Dr. Abdullah adalah ahli seumur hidup Persatuan Penterjemah Malaysia, Persatuan Linguistik Malaysia, Persatuan Wartawan Melayu Malaysia, dan Sahabat Alam Malaysia. Pada masa ini beliau adalah Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia.

Beliau dan isterinya, Ainon Mohd., tinggal di Janda Baik, Pahang. Di samping berkarya, mereka menyumbang khidmat untuk projek amal di kampung tempat mereka tinggal, iaitu: (1) pendidikan anak-anak kampung, (2) membangun masyarakat orang asli; (3) melatih pendakwah dan sukarelawan muda; dan (4) membantu menjalankan Pondok Tahfiz Janda Baik.