Sunday, August 12, 2007

11. Pergeseran Bahasa

11. Pergeseran bahasa

Pergeseran Bahasa
•Berbeza antara komuniti yg berlainan
•Komuniti besar berkuasa, pergeseran
•Faktor sosial: perbezaan sosial
•Migrasi
•Politik, pendidikan
•Menyebarkan dan mempromosi bahasa lain
•Dasar Bahasa
•Peranan media

Penghapusan bahasa (Language genocide)
•Malapetaka, musnah, dijajah, koloni jajahan kuasa Eropah
•Gaelik di Scotland, Wales, Eire
•Reinicke (1969:70-71) 1848, ada 624 sekolah berbahasa Hawaii (19,644 murid), 7 sekolah Inggeris (200 murid)
•1893 Ratu Liliuokalani digulingkan oleh peniaga dan pengusaha ladang Amerika yang berbahasa Inggeris, tinggal 28 sekolah berbahasa Hawaii (552 murid), sekolah Inggeris 140 (10,160 murid)
•1902 sekolah berbahasa Hawaii pupus.

Perubahan bahasa
•Semua bahasa berubah melalui zaman
•Kita mengetahui perubahan ini dengan melihat perubahan pada komuniti bahasa
•Melayu Singapura: Tajudin Jaafar (2003) Melayu, domain keluarga.

Ibnu Khaldun kurun ke-16
•Minda tertawan
•Kagum
•Benci pada bahasa sendiri
•Pengguna
•India 30,000 Bangalore kerja bergaji tinggi kerana berbahasa Inggeris, migrasi
•300 juta hanya USD 1 sehari

Malek Ben Nabi
•Principal ideas
•Secondary ideas

Sapir Whorf
•Dunia kita ditentukan oleh bahasa yang dituturkan
•Benak Melayu
•Bahasa Pengungkapan
•Pemindahan nilai

Pengekalan Bahasa
•Bergantung pada keluarga
•Bahasa Yahudi, berhasil
•Cina dan India di Malaysia
•Bergaul semula dengan masyarakat pendatang baru
•Kaum elit dan bahasa Inggeris
•Kaum agama Islam dan bahasa Arab

Dasar Bahasa Melayu
•Pentadbiran
•Pendidikan
•Matematik dan sains
•Pekerjaan dan Falasi

No comments: