Sunday, August 12, 2007

9. Dialek Geografi

Dialek Geografi

Definisi
•Kelainan sebutan dan perbezaan perkataan wujud, tetapi tidak menyebabkan menjadi bahasa lain
•Masih boleh difahami: Perak dan Kedah
•Ada yang sukar difahami: tetapi masih boleh difahami oleh penutur dialek yang berlainan
•Masih boleh saling memahami, yakni ada mutual intelligibility

Contoh
•Ada perbezaan sebutan bunyi vokal
•Bunyi konsonan
•Bentuk suku kata
•Intonasi

Dialek Kedah
•Bunyi: a pada akkhir suku kata
•Bunyi q menggantikan khabar (habaq), dll.
•Perkataan: gon (bukit), geghek (basikal), bateh (jalan raya), dll.
•Ganti nama: hang (engkau), depa (mereka)

Dialek Perak
•Bunyi: e pada akkhir suku kata
•Bunyi o menggantikan r dalam khabar (habo), dll.
•Perkataan: lebuh (hilang), cakcibau (patung), dll.
•Ganti nama: mike (engkau), kome (mereka)

Dialek N. Sembilan
•Bunyi o pada akhir suku kata: apo, lamo dll.
•Bunyi o menggantikan a pada akhir kata haba (khabar), dll.
•Perkataan: ontok (diam), ujang (teruna), labuh (jalan), dll.
•Ganti nama: eden (saya), kau (engkau)

Dialek Kelantan
•Bunyi o menggantikan a pada akkhir suku kata; lamo (lama) dll.
•Bunyi o menggantikan r baya (bayar), dll.
•Perkataan pitih (wang), rial (ringgit), kahwa (kopi) dll.
•Ganti nama ambo (saya), demo (mereka)

Dialek Kuala Lumpur
•di (dekat, dalam, tepi, tengah,
•e
•yu
•dia orang, dll


Tugasan:

1. Sila senaraikan perbezaan dialek geografi tempat anda sendiri berbanding dengan dialek sekolah.

2. Senaraikan ganti nama berikut dalam dialek anda.

a. saya
b. engkau
c. kamu
d. dia
e. kita
f. mereka

3. Senaraikan perkataan dalam dialek anda yang bermakna serupa dengan perkataan dialek sekolah berikut:

No comments: