Thursday, July 26, 2007

PEMBERITAHUAN 26 Julai 2007

1. Masih ada 27 orang yang belum menghantar tugasan. Sila siapakan sebelum 30 Julai 2007.

2. Sekiranya Cikgu mahu menghubungi saya untuk sebarang urusan, katakalah seperti membetulkan nama, sila masukkan ke dalam "post acomment."

3. JANGAN GUNAKAN emel.

No comments: