Saturday, September 8, 2007

Pergeseran bahasa

Pergeseran Bahasa

Berbeza antara komuniti yg berlainan
Komuniti besar berkuasa, pergeseran
Faktor sosial: perbezaan sosial

Migrasi
Politik, pendidikan
Menyebarkan dan mempromosi bahasa lain
Dasar Bahasa
Peranan media

Penghapusan bahasa
Malapetaka, musnah, dijajah, koloni jajahan kuasa Eropah
Gaelik di Scotland, Wales, Eire
Reinicke (1969:70-71) 1848, ada 624 sekolah berbahasa Hawaii (19,644 murid), 7 sekolah Inggeris (200 murid)
1893 Ratu Liliuokalani digulingkan oleh peniaga dan pengusaha ladang Amerika yang berbahasa Inggeris, tinggal 28 sekolah berbahasa Hawaii (552 murid), sekolah Inggeris 140 (10,160 murid)
1902 sekolah berbahasa Hawaii pupus.

Perubahan bahasa
Semua bahasa berubah melalui zaman
Kita mengetahui perubahan ini dengan melihat perubahan pada komuniti bahasa
Melayu Singapura: Melayu, domain keluarga.

Inbu Khaldun
Minda tertawan
Kagum
Benci pada bahasa sendiri
Pengguna
India 30,000 Bangalore kerja bergaji tinggi kerana berbahasa Inggeris, migrasi
300 juta hanya USD 1 sehari

Pengekalan Bahasa
Bergantung pada keluarga
Bahasa Yahudi, berhasil
Bergaul semula dengan masyarakat pendatang baru
Dasar bahasa Melayu
Pentadbiran
Pendidikan

Matematik dan sains
Pekerjaan
Falasi

No comments: