Saturday, September 8, 2007

Perancangan Bahasa

Peracangan Bahasa

Definisi Umum Sosiolinguistik
Sosiolinguistik adalah bidang ilmu yana mengkaji kesan sebarang aspek masyarakat ke atas bahasa.
Sosiologi bahasa pula mengkaji kesan bahasa terhadap masyarakatnya.
Kursus ini mengkaji kedua-duanya

Perancangan taraf dan bahan
Taraf: bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi (mentadbir negara dan menyampaikan pendidikan).
Bahan: ejaan, sebutan, tatabahasa, kamus, istilah (supaya efisien bagi menjalankan fungsinya.
1. Perancangan taraf bahasa Melayu

Perancangan bahasa samalah dengan perancangan lain.
Memilih bahasa atau dialek tertentu.
Meyakinkan pemimpin negara tentang kosnya.
Thorburn's (1971) atau Eastman's (1983) "Cost Benefit Analysis."

Bukan bidang baru
Fishman (1972) dan Eastman (1983:105) mengatakan ini bidang baru.
Ada banyak usaha lama seperti perancangan bahasa Norway, Hebrew, Turki, pernah diperbaiki supaya menjadi efisien.
Contoh: Haugen (1959), Kloss (1967), Fishman (1966, 68, 76, 78), Rubin (1971, 73, 78, 79), Ferguson (1968) dll.

Merancangkan Taraf bahasa Melayu menjadi Bahasa Kebangsaan
Pemilihan bahasa Melayu mengambil kira beberapa faktor
Komposisi penduduk
Bahasa kaum etnik dan peribumi
Keperluan politik

Penduduk Malaya(sia) 100 tahun
Tahun Jumlah Melayu + lain2 Cina India
1871 308,097 170,092 (55%) 104,615 (34%) 33,390(11%)
1891 910,123 444,624 (49%) 391,418 (43%) 74,081(09%)
1901 1,227,195 528,263 (43%) 583,396 (48%) 115,536(09%)
1911 2,644,489 1,463,187 (555) 914,143 (35%) 267,159(10%)
1921 3,338,545 1,623,014 (48%) 1,171,740 (35%) 471,536(17%)
1931 4,347,704 1,894,044 (44%) 1,704,452 (39%) 621,847(14%)
1941 5,545,173 2,350,234 (42%) 2,418,615 (44%) 776,324(14%)
1947 5,848,910 2,543,569 (44%) 2,614,667 (45%) 599,616(11%)
1970 10,434,034 5,795,000 (56%) 3,455,000 (33%) 933,000(09%)
1980 13,435,588 7,503,777 (56%) 4,438,505 (33%) 1,158,680(09%)

Keadaan multibahasa
Melayu + Jawa, Bugis, Banjar, Kampar dll.
Cina: Hokian, Kanton, Hakka, Hainan, Kwongsai, Henghua, Hokchia, dll.
India: Tamil, Telugu, Malayali, Bangala, Gujerati, Marathi, Oriya, Punjabi, Sinhalis (Sri Lanka), dll.
Asli: Temiar, Jah Hut, Mah Meri, Senoi, Jakun, Temuan, Biduanda, Kintak, Kensiu, dan Ce Wong.
Sabah & Sarawak (1963): Kadazan, Bajau, Murut, Iban, Melanau, Penan, dll.

Bahasa lain yang penting ..
bahasa Inggeris
Arab
Portugis
Peranakan ???

Mencari simbol identiti
Penduduk Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia) bergabung bagi mendapatkan Kerajaan Sendiri (1955) dan Merdeka (1957).
1963, Singapura (hingga 1965), Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia.
Penduduk yang berbilang kaum perlu bersatu mencari unsur yang menyatukan.

Memilih Bahasa Kebangsaan
Tunku Abdul Rahman, negara memerlukan bahasa kebangsaan bagi mewujudkan "a unified character and personality', Wong and Ee (1971:78).
People's Constitutional Proposals daripada AMCJA-PUTERA (All Malaya Council of Joint Action, mewakili Melayu, bukan Melayu (1947).
`The Malay Language should be the sole official language of the country. However, the use of other languages would be permitted' (Khong Kim Hong, 1984:113).
Constitution of Malaysia, 1981, Article 152.

Memerlukan nilai budaya sama
Bukan sekadar satu bahasa kebangsaan, tetapi mesti mempunyai nilai yang sama.
Sekoleh dianggap tempat yang paling sesuai bagi menanam nilai bersama.
Tetapi sekolah terpisah menurut kaum.
Akan menghasilkan tentangan politik, namun sekolah selalu dianggap saluran yang sesuai.
Disetujui, namu bahasa Melayu perlu dibina bagi menjalankan fungsi barunya.

ILTIZAM
Perangkaan Malaya 1987: 16.8 juta
Multietnik sejak seratus lima puluh lalu
Inggeris Melayu, China, India terpisah dari segi geografi, ekonomi dan sosialnya
Tugas utama mencapai kemerdekaan

Isu Bahasa
Memilih bahasa kebangsaan
Pemersatuan bangsa melalui satu bahasa
Taraf bahasa minoriti
Bahasa menyampaikan pendidikan
Bahasa untuk perhubungan dengan masyarakat luar

Cheeseman, Pengarah Pendidikan
Laporan Cheeseman 1946
... ada suatu masalah yang timbul daripada kepelbagaian kaum etnik: sebuah kelas di sekolah Inggeris itu ... mengandungi ... Sebanyak sebelas bahasa yang berlainan yang dituturkan oleh murid-muridnya" (Cheeseman 1946: 6-7).
Pengamatan beliau penting dan relevan mengenai isu pendidikan bahasa dan kesannya terhadap keadaan ekonomi rakyat

Pengamatan lain
Tidak ada sebuah bahasa vernakular yang boleh menjadi bahasa pengantar
Tanggungjawab kerajaan terhadap bahasa vernakular dan pendatang tidaklah mudah ditentukan; masalah c apabila masyarakat pendatang mula menetap
c. Masyarakat Cina mengekalkan pandangan nasionalistik Cina, dan bekalan buku-buku teks sekolah dari negara Cina pada masa itu memperkukuh kecenderungan ini.

Pengamatan
Masyarakat bumiputera mundur ... Kerana masyarakat dagang dan pekerja pendatang telah membolot pekerjaan-pekerjaan yang lumayan di Semenanjung ... Orang-orang Melayu c miskin untuk masuk ke sekolah Inggeris" (Cheeseman, 1946: 160)

Kesimpulan Cheeseman
Cheeseman melihat tiga isu penting:
mundurnya pendidikan orang Melayu dalam bahasanya sendiri,
masalah penyatuan etnik, dan
masalah bahasa pengantar.

Laporan Barnes 1950
Selama 150 tahun, orang Melayu jauh di belakang kaum etnik lain di tanah airnya sendiri.
Jawatankuasa Barnes (yang dianggotai oleh orang Melayu dan pegawai pendidikan Inggeris) memperakukan kaum Melayu dibantu
Supaya mereka mereka dapat mengambil tempatnya dalam masyarakat Malaya yang berbilang kelompok etnik itu, ...
Barnes 1950 mengajukan suatu jenis sekolah rendah
Terbuka kepada semua rakyat.

Ciri Utama Sekolah Kebangsaan
Pendidikan rendah percuma bagi kanak2 berbilang kaum berumur antara 6 – 12 tahun
Menghasilkan kanak2 dwibahasa
Peringkat menengah dan tinggi dalam aliran Inggeris" (Barnes, 1950: 20).
Tujuan
Sekolah rendah satu jenis: Sekolah Kebangsaan, atau sekolah Melayu.

Mempersatu bangsa melalui bahasa
Pada darjah 3: bahasa Inggeris menggantikan bahasa Melayu,
Dwibahasa pada umur 12 th boleh menuturkan kedua-dua bahasa ..." (Barnes 1951).

Akibat
Anak Cina dan India menggugurkan bahasa ibundanya, dan masuk sekolah kebangsaan
Cadangan jadi lemah, apabila Cina, India dan juga Melayu mahu sekolah rendah mereka sendiri
Penolakan

Kaum Cina menolak, akan membunuh bahasa Cina.
Walaupun keutamaan diberi kepada bahasa Melayu, guru pelatih Maktab Perguruan Sultan Idris, menetangnya dan menunjuk perasaan.
Perakuan itu akan membunuh bahasa Melayu, hanya menghidupkan bahasa Inggeris (Straits Budget, 18 Nov. 1952).

Laporan Fenn- Wu 1951
Fenn-Wu berkata "kelompok yang mahu mengekalkan budayanya, dan ketaatannya terletak di luar, tidak akan dapat berkhidmat dengan taatnya untuk Malaya.
Walau bagaimanapun, mereka menentang sebarang penurunan taraf bahasa Cina ke peringkat lebih rendah, .. Ini akan mengakibatkan penghapusan bahasa dan budaya Cina di Malaya

Reaksi lain
Hasrat ini, bertentangan.
Mengecam ketaatan kepada negara Cina memanglah benar, tetapi memberi ketaatan kepada sebuah negara baru merupakan suatu hal lain.
Mereka membuat pengamatan:

Pendapat Fenn-Wu
Bahasa Cina, Inggeris, Melayu dan Tamil merupakan bahasa pertama atau kedua bagi ramai rakyat Malaya. Dan "telah pernah dihujahkan bahawa pemersatuan dapat dicapai walaupun wujud bahasa-bahasa yang berlainan ... Pada pihak lain pula, pernah dihujahkan, bagi mewujudkan pertalian kemasyarakatan, ekonomi dan politik, maka perlulah wujud sebuah bahasa perhubungan, bagi menimbulkan pemersatuan rakyat Malaya" (Fenn©Wu 1951)

Fenn-Wu mahu bahasa Inggeris
Yang mereka maksudkan bahasa perhubungan itu bukan bahasa Melayu. Kata mereka "... manusia yang menuturkan bahasa Inggeris telah menubuhkan negara-negara besar c di seberang laut. Jadi kami mencurigai kebijaksanaan Malaya bagi membina negara berdasarkan identiti sejarah dan politik yang berlainan daripada itu" (Fenn-Wu 1951).

Fenn-Wu menyimpulkan
Bahasa Melayu .. patut jadi bahasa rasmi dan diajar di sekolah, tetapi tidak meletakkan bahasa
Melayu pada taraf itu.
Memperakukan Inggeris sebagai bahasa perdagangan di Malaya dan di dunia, dan pengajarannya hendaklah ditingkatkan di sekolah-sekolah Cina.
Bahasa Cina itu, sebuah bahasa besar di dunia "... dan bangsa-bangsa lain juga harus mendapat manfaat mempelajarinya"

No comments: